strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Rekrutacja do szkół

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
informacje ogólne  Jesteś w dziale informacje ogólne » Konkursy i olimpiady » pod patronatem Kuratora

2018-01-18 14:34 / 7828   K. Zaremba informacje ogólne
Wyniki drugiego etapu Regionalnego Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym dla gimnazjalistów

Zgodnie z regulaminem do etapu trzeciego, finału konkursu, zakwalifikowani mogą zostać ci uczestnicy, którzy uzyskają co najmniej 85% punktów możliwych do uzyskania na etapie rejonowym (tj. 17 pkt.) jednakże nie mniej niż 25% uczestników z najwyższym wynikiem. W przypadku uzyskania przez uczniów tej samej liczby punktów, ilość uczniów zakwalifikowanych do trzeciego etapu konkursu ulega odpowiednio zwiększeniu. W  tej edycji konkursu do finału zakwalifikowało się 26 uczestników. 

 

Finał konkursu odbędzie się 1 marca 2018 roku o godz. 10:00 w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu, Plac Teatralny 2, sala nr 215 (sala sesyjna), I piętro.

 

Przypominamy, że zgodnie z Regulaminem Konkursu jego trzeci etap składa się z części pisemnej i ustnej. W finale, w części ustnej, bierze udział 10 laureatów Konkursu, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów na etapie wojewódzkim. Laureatem Konkursu zostaje uczeń, który w części pisemnej uzyskał co najmniej 90% punktów możliwych do uzyskania na etapie wojewódzkim lub 15 uczestników z najlepszym wynikiem w przypadku, gdy próg 90% punktów uzyska mniej niż 15 uczestników etapu wojewódzkiego. Suma punktów z testu oraz ocen jurorów z części ustnej pozwoli wyłonić trzech zwycięzców. 
© Copyright 2019 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl