strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Rekrutacja do szkół

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
informacje ogólne  Jesteś w dziale informacje ogólne » Konkursy i olimpiady » pod patronatem Kuratora

2018-08-31 09:16 / 8247   M. Bazelak informacje ogólne
XXIII Wojewódzki Konkurs Wiedzy o Fryderyku Chopinie dla Szkół Podstawowych

Po raz kolejny Ośrodek Chopinowski w Szafarni zaprasza uczniów szkół podstawowych klas V – VII z województwa kujawsko-pomorskiego do udziału w Konkursie Wiedzy o Fryderyku Chopinie.

Konkurs ma charakter drużynowy. Szkołę może reprezentować tylko jedna drużyna (dwie osoby). Zakres tematyczny Konkursu obejmuje: życie i twórczość Fryderyka Chopina, osoby oraz miejsca związane z Fryderykiem Chopinem, zadanie słuchowe oraz ikonograficzne. Konkurs składa się z dwóch etapów: pisemnego (test) i ustnego (pytania otwarte).
Laureaci Konkursu otrzymają atrakcyjne nagrody rzeczowe. Organizator przewiduje także nagrodę dla klasy zwycięskiej drużyny – zaproszenie na audycję muzyczną i zwiedzanie Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni.

Celem Konkursu jest propagowanie wiedzy o życiu i twórczości Fryderyka Chopina oraz rozwijanie zainteresowań związanych z muzyką.

Konkurs odbędzie się w piątek 16 listopada 2018 roku w Ośrodku Chopinowskim w Szafarni.

Termin zgłoszeń upływa 05 października 2018 roku.
Kontakt: d.ornoch@szafarnia.art.pl, tel. 537 947 340.
© Copyright 2019 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl