strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
informacje ogólne  Jesteś w dziale informacje ogólne » Konkursy i olimpiady » inne konkursy

2018-04-05 11:56 / 7912   K. Zaremba informacje ogólne
Ogólnopolski Konkurs Piosenek Krzysztofa Klenczona i Czerwonych Gitar

Konkurs organizowany jest przez Publiczną Szkołę Podstawową Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki w Pułtusku oraz Gminę Pułtusk.

 

Wszelkich informacji nt. Konkursu udziela pani Marta Dobrzyńska (tel. 23 692 54 32) oraz pani Izabela Trzcińska (tel. 501 689 848). Kontakt do Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. T. Kościuszki: tel.: 23 692 54 32, adres e-mailowy: sekretariat@psp3.pultusk.pl

 

Honorowy patronat nad konkursem objęli: prezes Fundacji im. Krzysztofa Klenczona Alicja Klenczon oraz Burmistrz Miasta Pułtusk Krzysztof Nuszkiewicz.

 

Cele Konkursu: 

 • wspieranie osób uzdolnionych wokalnie, 
 • propagowanie kultury muzycznej wśród dzieci i młodzieży,
 • twórcza wymiana doświadczeń muzycznych wśród dzieci i młodzieży,
 • promocja polskiej muzyki lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych,
 • promocja młodych wykonawców biorących udział w Konkursie,
 • wyłonienie utalentowanych dzieci i młodzieży oraz zachęcenie ich do pracy twórczej w zakresie muzyki,
 • rozwijanie talentów estradowych,
 • kształtowanie umiejętności współzawodnictwa.

 

Uczestnicy Konkursu:

 1. Uczestnikami Konkursu mogą być artyści amatorzy w wieku szkolnym – uczniowie szkół podstawowych, klas gimnazjalnych i ponadpodstawowych z całej Polski.
 2. W Konkursie mogą wziąć udział soliści i solistki oraz zespoły wokalne.
 3. Konkurs przeprowadzony zostanie wg następujących kategorii wiekowych:
 • uczniowie  klas I-III szkoły podstawowej
 • uczniowie klas IV-VII szkoły podstawowej
 • uczniowie klas  gimnazjalnych
 • uczniowie szkół  ponadpodstawowych.

Na zgłoszenia czekamy do 9 kwietnia 2018 r.

 

W załączeniu regulamin konkursu oraz formularz zgłoszeniowy.
© Copyright 2019 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl