strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
informacje ogólne  Jesteś w dziale informacje ogólne » Konkursy i olimpiady » inne konkursy

2018-04-19 12:16 / 8105   R. Ciechanowski informacje ogólne
VI Wojewódzki Konkurs Astronomiczny

Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego organizuje VI Wojewódzki Konkurs Astronomiczny.

 

Zasady uczestnictwa:

Konkurs jest skierowany do uczniów szkół ze wszystkich poziomów edukacji w przedziale wiekowym od lat 6 do lat 20 z województwa kujawsko-pomorskiego. Konkurs jest prowadzony w czterech odrębnych kategoriach:

  • prace indywidualne „Niebo moich marzeń” (konkurs fotograficzny dla uczniów w wieku 6-12 lat);
  • prace indywidualne „My, planetarni reżyserzy” (scenariusz pokazu astronomicznego dla uczniów w wieku 12-20 lat o maksymalnej długości 4 stron formatu A4);
  • prace zespołowe „Z teatrem w Kosmos, czyli kosmiczna kreatywność” (sztuka teatralna dla uczniów w wieku 12-16 lat, czas trwania: do 45 minut, zespół liczący do 5 osób);
  • prace zespołowe „Zgrany Astroteam” (praca badawcza dla uczniów w wieku 12-20 lat, planowe działanie uczniów, mające na celu rozwiązanie konkretnego problemu z zastosowaniem różnych metod, zespół liczący do 5 osób).

Nagrody:

Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyzna laureatom konkursu nagrody rzeczowe za trzy pierwsze miejsca w każdej ze wskazanych kategorii.

 

Organizacja i przebieg konkursu:

Komisja konkursu dokona analizy nadesłanych prac oraz wyboru laureatów. Szkoła przesyła dokumentację konkursową w terminie do 20 czerwca 2018 r. (w przypadku prac konkursowych przesłanych drogą pocztową decyduje data stempla pocztowego) na adres:

Urząd Marszałkowski, Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń
Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego
z dopiskiem: Konkurs astronomiczny

 

Przesłana dokumentacja konkursowa w zależności od kategorii musi zawierać:

  • scenariusz pokazu astronomicznego o maksymalnej długości 4 stron formatu A4;
  • samodzielnie wykonane zdjęcie w wersji papierowej i na nośniku CD lub DVD;
  • sztukę teatralną zarejestrowana na nośniku CD lub DVD;
  • pracę badawczą – opis projektu.

Więcej informacji w regulaminie konkursu.

 

Kontakt:

Beata Laskowska, tel. 728 494 690
Monika Sanocka
, tel. 795 181 950  

Wydział Innowacyjnych Projektów Edukacyjnych
Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
ul. Św. Jana 1/3, 87-100 Toruń

http://www.kujawsko-pomorskie.pl/edukacja

 

Do pobrania:
© Copyright 2019 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl