strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
informacje ogólne  Jesteś w dziale informacje ogólne » Konkursy i olimpiady » inne konkursy

2018-10-02 14:26 / 8343   R. Ciechanowski informacje ogólne
Konkurs Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu – „Mój wymarzony zawód”

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu przeprowadzi w bieżącym roku szkolnym 2018/2019, już po raz szósty, akcję promocyjno-informacyjną skierowaną do uczniów szkół gimnazjalnych i podstawowych. Celem jej jest zachęcenie uczniów do zapoznawania się z informacjami o rynku pracy, zapotrzebowaniem na zawodowy oraz wymaganiami stawianymi przez pracodawców wobec przyszłego pracownika – upowszechnianymi, m.in. na stronach internetowych urzędu.

 

Akcja ta ma na celu również podniesienie świadomości wśród uczniów o wadze decyzji edukacyjnych, jakie podejmują na etapie szkolnym oraz to, że decyzje te będą miały wpływ na ich sytuację zawodową w przyszłości. Zostanie przeprowadzony konkurs „Mój wymarzony zawód” – adresowany do uczniów trzecich klas gimnazjalnych oraz siódmych i ósmych klas szkół podstawowych znajdujących się na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

 

Uczestnicy konkursu będą mieli za zadanie przesłać do WUP w Toruniu, w terminie od 15 października do 9 listopada 2018 r., wypowiedź na temat pracy w swoim wymarzonym zawodzie. Zgłoszenie prac odbędzie się za pomocą formularza internetowego, który będzie dostępny od 15 października na stronie internetowej WUP w Toruniu: www.wup.torun.pl. Każdy uczestnik będzie mógł przesłać swoje zgłoszenie tylko jeden raz. Szczegółowe zasady Konkursu są dostępne w regulaminie zamieszczonym wraz z innymi materiałami na stronie internetowej WUP: https://wup.torun.pl/urzad/konkursy-dla-uczniow-i-szkol-zawodowych/konkurs-moj-wymarzony-zawod/konkurs-moj-wymarzony-zawod-2018-r/.

 

Przesłane opisy powinny zawierać podstawowe informacje na temat specyfiki wybranego zawodu, jego charakterystyki (np. kwalifikacje, wykonywane zadania zawodowe, narzędzia wykorzystywane w pracy czy możliwość podnoszenia kwalifikacji) oraz oceny własnych predyspozycji do wykonywania danego zawodu.

 

Autorom najlepszych prac zostaną przyznane nagrody rzeczowe i dyplomy pamiątkowe. Dla laureatów przewidziano nagrody w postaci tabletów, a dla osób wyróżnionych – gadżety elektroniczne.
© Copyright 2019 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl