strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
informacje ogólne  Jesteś w dziale informacje ogólne » Konkursy i olimpiady » inne konkursy

2018-10-03 08:23 / 8344   R. Ciechanowski informacje ogólne
IX Ogólnopolski Pijarski Konkurs Gramatyczny im. o. Onufrego Kopczyńskiego

Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów w Warszawie oraz Fundacja Krąg Przyjaciół Dziecka zapraszają uczniów szkół podstawowych i oddziałów gimnazjalnych do udziału w IX Ogólnopolskim Pijarskim Konkursie Gramatycznym im. o. Onufrego Kopczyńskiego.

 

Cele konkursu:

  • Rozpowszechnienie wiedzy na temat autora pierwszej polskiej gramatyki – o. pijara Onufrego Kopczyńskiego;
  • Popularyzacja wiedzy z dziedziny gramatyki języka polskiego;
  • Kształcenie umiejętności poszukiwania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł;
  • Promowanie dzieci o wybitnych zdolnościach humanistycznych;
  • Rozwijanie uzdolnień humanistycznych;
  • Ukazanie aktywności intelektualnej jako źródła osobistej satysfakcji.

Zakres konkursu obejmuje szeroko pojętą dziedzinę – naukę o języku (w tym gramatyka, ortografia i interpunkcja) i adresowany jest do uczniów starszych klas szkoły podstawowej i gimnazjum. W finale konkursu sprawdzona zostanie także wiedza na temat życia i działalności autora pierwszej polskiej gramatyki – Onufrego Kopczyńskiego. Sugerowane źródła informacji o O. Kopczyńskim: Internet, Bogdziewicz Henryk „Działalność literacka polskiego środowiska pijarskiego w dobie Oświecenia” – Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas.

 

Nauczyciele poloniści ze szkół zainteresowanych udziałem w konkursie przesyłają pocztą tradycyjną karty zgłoszeniowe – deklaracje udziału w konkursie do 31 października 2018 roku.

 

Szczegółwe informacje zawiera Regulamin zamieszczony poniżej, wraz z innymi plikami do pobrania.
© Copyright 2019 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl