strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
informacje ogólne  Jesteś w dziale informacje ogólne » Konkursy i olimpiady » inne konkursy

2018-11-02 12:01 / 8435   R. Ciechanowski informacje ogólne
„Gaz ziemny — pewnie i bezpiecznie” – konkurs w ramach kampanii edukacyjno-informacyjnej

Polska Spółka Gazownictwa oraz Fundacja PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza rozpoczęły we wrześniu kampanię pod hasłem „Gaz ziemny – pewnie i bezpiecznie”. Jej głównym celem jest rozpowszechnianie wiedzy na temat gazu ziemnego oraz potencjalnych zagrożeń, wynikających z niewłaściwego użytkowania urządzeń domowych czy też nielegalnego poboru gazu. Kampania będzie trwać do końca grudnia br. W ramach kampanii realizowany jest konkurs dla młodzieży.

 

Opis konkursu

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych, których zadaniem jest przygotowanie jako klasa wspólnej pracy – komiksu. Motywem przewodnim pracy powinno być bezpieczne użytkowanie gazu ziemnego. Technika i formuła przygotowania komiksów jest dowolna. Dla zwycięzców konkursu przewidziane są atrakcyjne nagrody.

 

Zgłoszenia będą oceniane w podziale na dwie kategorie wiekowe:

  • klasy I-III
  • klasy IV-VIII

Każda szkoła podstawowa może zgłosić do konkursu dowolną liczbę klas, jednak przy założeniu, że jedna klasa przygotowuje maksymalnie jedną pracę konkursową.

 

Harmonogram

Prace konkursowe należy przesyłać w terminie od 29 października 2018 r. do 30 listopada 2018 r. na adres: Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o., ul. Krucza 6/14, 00-537 Warszawa z dopiskiem: Konkurs w ramach kampanii „Gaz ziemny – pewnie i bezpiecznie”. Do pracy konkursowej należy dołączyć Kartę zgłoszeniową oraz Oświadczenie autorów prac – wzory dostępne są na stronie internetowej kampanii.

 

Wyniki zostaną ogłoszone 17 grudnia 2018 r. na stronie www.gazpewnieibezpiecznie.pl.

 

Szczegółowe informacje związane z konkursem, w tym regulamin, znajdują się na stronie internetowej: www.gazpewnieibezpiecznie.pl.
© Copyright 2019 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl