strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Rekrutacja do szkół

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
informacje ogólne  Jesteś w dziale informacje ogólne » Konkursy i olimpiady » inne konkursy

2018-12-27 11:30 / 8572   R. Ciechanowski informacje ogólne
II Edycja Ogólnopolskiego Konkursu Praca Organiczna 2.0

Uwaga! Nastąpiła zmiana regulaminu w zakresie terminów. Szczególy: 

https://kuratorium.bydgoszcz.uw.gov.pl/main.php?menu=1&item=200&page=8588

 

Fundacja Zakłady Kórnickie organizuje II Edycję Ogólnopolskiego Konkursu Praca Organiczna 2.0. Konkurs objęty jest Patronatem Honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy w roku 100-lecia Odzyskania Niepodległości 1918-2018.

 

Podstawowym celem Konkursu jest przeprowadzenie akcji zwiększającej świadomość młodzieży (uczniów szkół ponadpodstawowych) w zakresie idei pracy organicznej. Ponadto Konkurs ma na celu popularyzowanie postaw prospołecznych oraz rozwijanie kreatywności Uczniów.

 

Organizatorzy pragną, aby przy okazji Konkursu, uświadomić młodzieży konieczność propagowania nowoczesnej koncepcji pracy organicznej w XXI wieku. Chcieliby, aby młodzież redefiniowała to pojęcie do dzisiejszych czasów oraz do potrzeb, które dostrzega, a także podjęła próbę określonych działań w duchu organicznikowskim w swoich społecznościach lokalnych. Sukces I Edycji Konkursu pokazuję, iż młodzież w sposób niezwykle kreatywny redefiniuje dziewiętnastowieczne pojęcia organicznikowskie do obecnej, otaczającej nas rzeczywistości społeczno-kulturowej.

 

Udział w konkursie biorą zespoły składające się z dwóch uczniów (uczeń i uczennica) szkół ponadgimnazjalnych w wieku 15-18 lat. Zgłoszenia zespołów do udziału w konkursie dokonują szkoły, placówki oświatowe, ośrodki lub organizacje społeczne. Konkurs jest trzyetapowy i składa się z etapu szkolnego, wojewódzkiego i finału:

  • Etap I – Szkolny – wybierany jest najlepszy zespół na tle szkoły;
  • Etap II – Wojewódzki – liderzy szkolnych rozgrywek spotykają się i walczą o reprezentację województwa;
  • Etap III – Krajowy – najlepsze zespoły z województwa walczą o główne nagrody.

Data finału etapu szkolnego to 8 styczeń. Szkoły/Ośrodki deklarują udział w konkursie do 4 stycznia 2019 r.

 

Z powodu wysokiego poziomu tegorocznego finału rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się bez testu z wiedzy a wyłącznie będzie to prezentacja projektów – prezentacja będzie publiczna!

 

Nagrodą główną jest tygodniowy pobyt zwycięskiego zespołu i jego opiekuna w Paryżu, a dla trzech zespołów które zajmą trzy pierwsze miejsca przewidziano roczne stypendia studenckie w wysokości 500 złotych.

 

Szkoła, z której wystartuje największa ilość uczniów otrzyma bon o wartości 500 złotych umożliwiający zakup książek do biblioteki szkolnej.

 

Link do strony z projektem i niezbędnymi dokumentami: http://fzk.pl/projekty/praca-organiczna-2-0-2/

 

W załączeniu plakat i broszura.
© Copyright 2019 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl