strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Rekrutacja do szkół

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
informacje ogólne  Jesteś w dziale informacje ogólne » Konkursy i olimpiady » wniosek o objęcie patronatem

2016-12-14 14:41 / 6876   M. Bazelak informacje ogólne
Komunikat w sprawie patronatów Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty
Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy w związku z powtarzającymi się uchybieniami przy składaniu wniosku o patronat Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty przypomina, że warunkiem rozpatrzenia wniosku jest: przygotowanie wniosku o patronat zgodnie z procedurą określoną w Zarządzeniu Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty z 29 października 2013 r. w sprawie ustalenia zasad obejmowania honorowym patronatem Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty przedsięwzięć edukacyjnych (załącznik nr 1 i 2 do zarządzenia nr 55/2013); załączenie do wniosku o patronat regulaminu przedsięwzięcia. Po zakończeniu przedsięwzięcia organizator zobligowany jest do przedstawienia w Kuratorium sprawozdania – załącznik nr 3 do Zarządzenia 55/2013 Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty.© Copyright 2019 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl