strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Rekrutacja do szkół

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
informacje ogólne  Jesteś w dziale informacje ogólne » Aktualności » Ważne informacje

dla rodziców i uczniów Liczba wolnych miejsc w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2019/2020 - liceum ogólnokształcące, technikum, branżowa szkoła I stopnia ważna informacja
Zgodnie z Zarządzeniem Nr 9/2019 Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2019/2020 do: publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadpodstawowych dla absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej i na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych w województwie kujawsko-pomorskim oraz Zarządzeniem Nr 10/2019 Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2019/2020 do: klas I publicznych szkół ponadpodstawowych dla absolwentów dotychczasowego gimnazjum w województwie kujawsko-pomorskim, w załączeniu informacja o liczbie wolnych miejsc według danych przekazanych przez dyrektorów szkół.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 6 2019-07-17 08:23 / 8875    M. Bazelak

dla rodziców i uczniów Rekrutacja 2019/2020 - informacja dla dyrektorów publicznych szkół ponadpodstawowych/ponadgimnazjalnych ważna informacja
Szanowni Państwo Dyrektorzy publicznych szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych uprzejmie przypominam, iż zgodnie z zarządzeniem Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty w sprawie terminów postępowania rekrutacyjnego, niezwłocznie po podaniu do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym, tj. 16 lipca 2019 r. do godziny 15.30 należy poinformować Kuratora Oświaty o liczbie wolnych miejsc w Państwa szkołach.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2019-07-12 10:03 / 8876    M. Bazelak

dla dyrektorów i samorządów Rządowy program pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego... ważna informacja
6 czerwca 2019 r. przyjęta została Uchwała Rady Ministrów w sprawie Rządowego programu pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych w latach 2019-2021.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 2 2019-07-05 13:12 / 8874    R. Ciechanowski

dla dyrektorów i samorządów Wyprawka szkolna 2019 – POWIATY dane szacunkowe ważna informacja
W ramach przygotowania do realizacji programu zwracam się z uprzejmą prośbą o nawiązanie współpracy z gminą na terenie, której funkcjonuje szkoła i przekazanie w terminie do 1 lipca 2019 r. (lub terminie ustalonym z gminą) danych szacunkowych dotyczących liczby uczniów uprawnionych do objęcia Rządowym programem pomocy uczniom w 2019 r. – „Wyprawka szkolna”. Dane należy przekazać, do właściwej gminy, wg załączonego wzoru.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 2 2019-06-17 12:42 / 8855    R. Ciechanowski

dla dyrektorów i samorządów Wyprawka szkolna 2019 – GMINY dane szacunkowe ważna informacja
W związku z przygotowaniem się do realizacji Rządowego programu pomocy uczniom w 2019 r. – „Wyprawka szkolna”, uprzejmie proszę o przekazanie szacunkowych danych dotyczących liczby uczniów uprawnionych do objęcia ww. programem.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 2 2019-06-17 12:41 / 8854    R. Ciechanowski

dla dyrektorów i samorządów Stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania ważna informacja
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 2 2019-06-13 11:43 / 8845    K. Zaremba

dla rodziców i uczniów Zmiana zarządzenia Kujawsko- Pomorskiego Kuratora Oświaty w sprawie rekrutacji na rok szkolny 2019/2020 ważna informacja
W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 czerwca 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2019 r., poz. 1093) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 czerwca 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2019 r., poz. 1094) następuje zmiana zarządzenia Nr 9/2019 i Zarządzenia Nr 10/2019 Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 2 2019-06-13 10:21 / 8852    M. Bazelak

dla dyrektorów i samorządów Stypendium Prezesa Rady Ministrów ważna informacja
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 3 2019-06-11 13:20 / 8844    K. Zaremba

dla dyrektorów i samorządów Gale lauratów i finalistów olimpiad i turniejów ważna informacja
Gale lauratów i finalistów olimpiad i turniej
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2019-06-10 10:30 / 8843    E. Balana-Mroczkowska

dla dyrektorów i samorządów Sprawozdanie z realizacji Rządowego programu „Aktywna tablica” w 2018 r. ważna informacja
Szanowni Państwo, uprzejmie przypominamy, że zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych - „Aktywna tablica”, organy prowadzące oraz szkoły objęte wsparciem finansowym zobowiązane są do złożenia sprawozdania z realizacji zadania.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2019-06-06 10:43 / 8840    K. Zaremba


<<< nowsze informacje     [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11     starsze informacje >>>
© Copyright 2019 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl