strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Rekrutacja do szkół

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
informacje ogólne  Jesteś w dziale informacje ogólne » Aktualności » Ważne informacje

dla dyrektorów i samorządów Wyprawka szkolna 2019 – POWIATY dane szacunkowe ważna informacja
W ramach przygotowania do realizacji programu zwracam się z uprzejmą prośbą o nawiązanie współpracy z gminą na terenie, której funkcjonuje szkoła i przekazanie w terminie do 1 lipca 2019 r. (lub terminie ustalonym z gminą) danych szacunkowych dotyczących liczby uczniów uprawnionych do objęcia Rządowym programem pomocy uczniom w 2019 r. – „Wyprawka szkolna”. Dane należy przekazać, do właściwej gminy, wg załączonego wzoru.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 2 2019-06-17 12:42 / 8855    R. Ciechanowski

dla dyrektorów i samorządów Wyprawka szkolna 2019 – GMINY dane szacunkowe ważna informacja
W związku z przygotowaniem się do realizacji Rządowego programu pomocy uczniom w 2019 r. – „Wyprawka szkolna”, uprzejmie proszę o przekazanie szacunkowych danych dotyczących liczby uczniów uprawnionych do objęcia ww. programem.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 2 2019-06-17 12:41 / 8854    R. Ciechanowski

dla dyrektorów i samorządów Stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania ważna informacja
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 2 2019-06-13 11:43 / 8845    K. Zaremba

dla rodziców i uczniów Zmiana zarządzenia Kujawsko- Pomorskiego Kuratora Oświaty w sprawie rekrutacji na rok szkolny 2019/2020 ważna informacja
W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 czerwca 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2019 r., poz. 1093) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 czerwca 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2019 r., poz. 1094) następuje zmiana zarządzenia Nr 9/2019 i Zarządzenia Nr 10/2019 Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 2 2019-06-13 10:21 / 8852    M. Bazelak

dla dyrektorów i samorządów Stypendium Prezesa Rady Ministrów ważna informacja
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 3 2019-06-11 13:20 / 8844    K. Zaremba

dla dyrektorów i samorządów Gale lauratów i finalistów olimpiad i turniejów ważna informacja
Gale lauratów i finalistów olimpiad i turniej
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2019-06-10 10:30 / 8843    E. Balana-Mroczkowska

dla dyrektorów i samorządów Sprawozdanie z realizacji Rządowego programu „Aktywna tablica” w 2018 r. ważna informacja
Szanowni Państwo, uprzejmie przypominamy, że zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych - „Aktywna tablica”, organy prowadzące oraz szkoły objęte wsparciem finansowym zobowiązane są do złożenia sprawozdania z realizacji zadania.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2019-06-06 10:43 / 8840    K. Zaremba

dla rodziców i uczniów Wykaz szkół: liceum ogólnokształcące, technikum, branżowa szkoła I stopnia w roku szkolnym 2018/2019 ważna informacja
Informacja o LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH I BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA opracowana na podstawie Systemu Informacji Oświatowej wg stanu na dzień 30 września 2018 r.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 3 2019-05-31 10:49 / 8809    A. Herbut-Giżyńska

dla dyrektorów i samorządów Ogłoszenie wyników o udzieleniu wsparcia finansowego organom prowadzącym szkoły podstawowe wraz z podaniem wysokości wsparcia ważna informacja
Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty, działając na podstawie Porozumienia zawartego w dniu 27 marca 2019 r. z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim, w sprawie powierzenia Kujawsko-Pomorskiemu Kuratorowi Oświaty zadań związanych z realizacją modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”, zatwierdził listę organów, którym została przyznana dotacja w ramach Rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”. Listę szkół, które otrzymały dofinansowanie stanowi tabela poniżej:
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2019-05-31 09:45 / 8834    K. Zaremba

dla dyrektorów i samorządów Zbieranie informacji o laureatach i finalistach olimpiad i turniejów ważna informacja
Zbieranie informacji o laureatach i finalistach olimpiad i turniejów. Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy uprzejmie prosi o przesłanie w terminie do 7 czerwca 2019 r. informacji dotyczącej uczniów szkoły, którzy w roku szkolnym 2018/2019 uzyskali tytuł laureata lub finalisty olimpiady, turnieju.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 5 2019-05-30 10:35 / 8832    E. Balana-Mroczkowska


<<< nowsze informacje     [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11     starsze informacje >>>
© Copyright 2019 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl