strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Rekrutacja do szkół

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
informacje ogólne  Jesteś w dziale informacje ogólne » Aktualności » Ważne informacje

informacje ogólne Wstępne wyniki II etapu (etapu rejonowego) Konkursu z Fizyki i Astronomii 2018/2019 ważna informacja
Wstępne wyniki II etapu (etapu rejonowego) Konkursu z Fizyki i Astronomii w roku szkolnym 2018/2019. Listy uczestników zakwalifikowanych do kolejnego etapu konkursu zgodnie z dołączoną listą.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2019-02-18 13:17 / 8664    K. Sobieszczańska

informacje ogólne Termin wglądów do prac konkursowych po etapie wojewódzkim Konkursu Przedmiotowego z Języka Niemieckiego w roku szkolnym 2018/2019 ważna informacja
Wgląd do prac po etapie wojewódzkim Konkursu Przedmiotowego z Języka Niemieckiego odbędzie się 12 lutego 2019 r. (wtorek), w godzinach 15.30 – 17.00 w siedzibie Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, ul. Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz, budynek C, 3 piętro, pokój 305. Przypominamy, iż zgodnie z Regulaminem ogólnym konkursów; Rozdział 5. pkt.1 Uczeń, jego rodzice (opiekunowie prawni) mają prawo jednokrotnego wglądu do ocenianej pracy, w terminie podanym uczestnikom w dniu danego etapu konkursu, po wykazaniu, że są uprawnieni do dokonania wglądu, po wypełnieniu formularza „Wgląd do pracy konkursowej” (załącznik nr 11a).
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2019-02-08 09:25 / 8646    K. Sobieszczańska

informacje ogólne Konferencja "Edukacja w informatyce" ważna informacja
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowa Agencja Programu Erasmus+ zaprasza w dniu 11 marca 2019 r. (poniedziałek) na konferencję regionalną "EDUKACJA W INFORMATYCE"
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2019-02-06 14:49 / 8642    K. Mikulski

informacje ogólne Wyniki drugiego etapu Regionalnego Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym dla gimnazjalistów - 2019 ważna informacja
W piątek 1 lutego br. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu oraz we Włocławku odbył się rejonowy etap Regionalnego Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym dla uczniów dotychczasowych gimnazjów oraz klas dotychczasowych gimnazjów prowadzonych w szkołach innego typu zgodnie z obowiązującą podstawą programową dla gimnazjum w roku szkolnym 2018/2019.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2019-02-04 15:12 / 8636    K. Sobieszczańska

informacje ogólne Wyniki drugiego etapu Regionalnego Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych - 2019 ważna informacja
W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego odbył się drugi etap XV edycji Regionalnego Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, do którego przystąpiło czternaście zespołów, spośród których dziesięć najlepszych, reprezentujących siedem szkół ponadgimnazjalnych z województwa kujawsko-pomorskiego.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2019-02-04 15:11 / 8635    K. Sobieszczańska

dla dyrektorów i samorządów Zgłoszenie kandydata na członka Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie Kujawsko-Pomorskim ważna informacja
Rady Pedagogiczne wszystkich typów szkół i placówek Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w związku ze zbliżającym się zakończeniem czteroletniej kadencji Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie Kujawsko-Pomorskim na podstawie art. 78 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r., poz. 967 z późn. zm.) zwracam się do Państwa z prośbą o wskazanie kandydatów na członków komisji dyscyplinarnej w kadencji 2019-2023 spośród nauczycieli zatrudnionych w Państwa szkołach i placówkach.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2019-02-01 11:23 / 8631    M. Bazelak

informacje ogólne Zaproszenie do udziału w projekcie Cyfrowa Akademia Gospodarcza ważna informacja
Jest to bezpłatna platforma e-learningowa (dofinansowana ze środków Narodowego Banku Polskiego) przeznaczona dla ludzi młodych, którzy chcą samodzielnie zdobywać wiedzę i umiejętności z zakresu szeroko pojętej ekonomii, przedsiębiorczości i gospodarki.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2019-01-31 09:21 / 8623    K. Mikulski

dla rodziców i uczniów Zarządzenie Nr 10/2019 Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty w sprawie rekrutacji na rok szkolny 2019/2020 ważna informacja
Zarządzenie Nr 10/2019 Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2019/2020 do: klas I publicznych szkół ponadpodstawowych dla absolwentów dotychczasowego gimnazjum w województwie kujawsko-pomorskim.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2019-01-30 10:45 / 8621    A. Herbut-Giżyńska

dla rodziców i uczniów Zarządzenie Nr 9/2019 Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty w sprawie rekrutacji na rok szkolny 2019/2020 ważna informacja
Zarządzenie Nr 9/2019 Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2019/2020 do: publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadpodstawowych dla absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej i na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych w województwie kujawsko-pomorskim.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2019-01-30 10:45 / 8622    A. Herbut-Giżyńska

informacje ogólne Wykaz przedsięwzięć edukacyjnych objętych patronatem Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2018/2019 ważna informacja
Wykaz przedsięwzięć edukacyjnych objętych patronatem Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2018/2019. Poniżej zamieszczono tabelę z informacjami.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2019-01-24 13:29 / 8613    M. Jarka


<<< nowsze informacje     1  2  3  4  5  [6]  7  8  9  10  11     starsze informacje >>>
© Copyright 2019 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl