strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
informacje ogólne  Jesteś w dziale informacje ogólne » Aktualności » Ważne informacje

2017-07-11 11:20 / 7264   A. Nicpońważna informacja dla nauczycieli
Szkolenia dla pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych

Szkolenia dla pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych projektu pozakonkursowego pn. Opracowanie instrumentów do prowadzenia diagnozy psychologiczno-pedagogicznej

Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie zaprasza serdecznie pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych do udziału w dwudniowym szkoleniu dotyczącym wykorzystania modelowego zestawu narzędzi diagnostycznych z obszaru emocjonalno-społecznego TROS-KA oraz standardów funkcjonowania poradni psychologiczno-pedagogicznych.

Szkolenia organizowane są w ramach realizacji projektu pozakonkursowego pn. Opracowanie instrumentów do prowadzenia diagnozy psychologiczno-pedagogicznej, realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, działanie: 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER), współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Osoby zainteresowane proszone są o dokładne zapoznanie się z załączonym ogłoszeniem oraz przesłanie kompletu dokumentów na adres: anicpon@bydgoszcz.uw.gov.pl do dnia 12 lipca 2017 r.

Osoba do kontaktu: Anna Nicpoń wizytator Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, tel . 52-3497640

W załączeniu:

1. Ogłoszenie

2. Formularz zgłoszeniowy

3. Oświadczenie uczestnika projektu
© Copyright 2019 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl