strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
informacje ogólne  Jesteś w dziale informacje ogólne » Aktualności » Ważne informacje

2017-06-01 09:40 / 7291   K. Mikulskiważna informacja informacje ogólne
Zbieranie informacji o laureatach i finalistach olimpiad i turniejów

Państwo Dyrektorzy

Szkół Ponadgimnazjalnych

Województwa Kujawsko-Pomorskiego 

 

Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy uprzejmie prosi o przesłanie w terminie do 5 czerwca 2017 r. informacji dotyczącej uczniów szkoły, którzy w roku szkolnym 2016/2017 uzyskali tytuł laureata lub finalisty olimpiady, turnieju. W wykazie sporządzonym zgodnie z podanym w załączniku nr 1 wzorem, proszę umieścić imiona i nazwiska laureatów i finalistów tych olimpiad i turniejów, których lista umieszczona jest w załączniku nr 2. 

 

Uwaga!
Jeśli do 5 czerwca 2017 r. nie zakończą się zawody III stopnia, a uczeń szkoły z Państwa terenu został do nich zakwalifikowany, to proszę przekazać kopię zaproszenia ucznia do udziału w zawodach finałowych olimpiady lub turnieju. Informacje prosimy przesłać na adres e-mail: kmikulski@bydgoszcz.uw.gov.pl  oraz wersję papierową na adres: Wydział Rozwoju Edukacji Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, ul. Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz, z dopiskiem "Finaliści i laureaci olimpiad".

 

Załączniki:

1- Wzór formularza informacyjnego;

2- Wykaz olimpiad/turnieju zawodowego.
© Copyright 2018 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl