strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
informacje ogólne  Jesteś w dziale informacje ogólne » Aktualności » Ważne informacje

2017-06-08 15:19 / 7295   A. Nicpońważna informacja dla nauczycieli
Komunikat w sprawie przedłużenia terminu rekrutacji na koordynatorów

Komunikat w sprawie przedłużenia terminu rekrutacji na koordynatorów ds. wdrażania modelowego zestawu narzędzi diagnostycznych oraz standardów funkcjonowania poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz uczestników szkoleń

Szanowni Państwo

Dyrektorzy i Nauczyciele
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych

województwa kujawsko-pomorskiego

Ośrodek Rozwoju Edukacji poszukuje pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych, którzy zostaną przygotowani do pełnienia roli koordynatorów ds. wdrażania modelowego zestawu narzędzi diagnostycznych oraz standardów funkcjonowania poradni psychologiczno-pedagogicznych w ramach realizacji projektu pozakonkursowego „Opracowanie instrumentów do prowadzenia diagnozy psychologiczno-pedagogicznej"

Osoby zainteresowane proszone są o dokładne zapoznanie się z załączonym materiałem oraz dostarczenie kompletu dokumentów pocztą na adres: Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy ul. Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz lub bezpośrednio w kancelarii Kuratorium, pok. 300, z dopiskiem na kopercie „Nabór na koordynatorów".

Termin złożenia dokumentów zostaje przedłużony do dnia 14 czerwca 2017 r.

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na ww. adres do dnia 14 czerwca 2017 r. do godziny 15.00.

Szczegóły:

http://www.kuratorium.bydgoszcz.uw.gov.pl/main.php?menu=3&item=50&page=7246 oraz

 

http://www.kuratorium.bydgoszcz.uw.gov.pl/main.php?menu=3&item=50&page=7264

 

 

 

 

 


 

 

 

  

 

 

 


© Copyright 2019 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl