strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
informacje ogólne  Jesteś w dziale informacje ogólne » Aktualności » Ważne informacje

2018-10-31 13:08 / 8349   R. Ciechanowskiważna informacja informacje ogólne
Konkurs Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu – „Potrzeby rynku pracy naszą misją”

W związku z licznymi pytaniami szkół zawodowych dotyczącymi III edycji konkursu „Potrzeby rynku pracy naszą misją”, informujemy o przedłużeniu terminu składania dokumentów konkursowych do dnia 9 listopada 2018 r. Decyduje data stempla pocztowego.

 

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu organizuje III edycję konkursu dla szkół prowadzących kształcenie zawodowe dla młodzieży. Współorganizatorami konkursu są Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu oraz Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy. Konkurs realizowany jest pod patronatem Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy.

 

Celem konkursu jest wyłonienie i promocja, spośród uczestników konkursu tych szkół, które najpełniej realizują zadania związane z przygotowaniem uczniów do funkcjonowania na współczesnym rynku pracy.

 

Konkurs przeprowadzony zostanie w dwóch kategoriach:

  1. Branżowe szkoły I stopnia, w których prowadzone są klasy dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej dla młodzieży kształcące uczniów nie będących młodocianymi pracownikami.
  2. Technika dla młodzieży.

Regulamin konkursu i arkusze zgłoszeniowe znajdują się również na stronie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu: https://wup.torun.pl/2018/10/01/konkurs-dla-szkol-zawodowych-pod-haslem-potrzeby-rynku-pracy-nasza-misja-iii-edycja/. 
© Copyright 2019 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl