strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
informacje ogólne  Jesteś w dziale informacje ogólne » Aktualności » Ważne informacje

2018-10-17 10:01 / 8378   K. Mikulskiważna informacja dla dyrektorów i samorządów
Stypendia Prezesa Rady Ministrów PRZYZNANE

Uprzejmie informujemy, że Pan Mateusz Morawiecki - Prezes Rady Ministrów zatwierdził listę kandydatów do stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2018/2019.

 

Jednocześnie informujemy, że wszystkim wskazanym kandydatom, zostały przyznane stypendia. 

 

Stypendia dla osób, które zostały zgłoszone już po terminie wskazanym w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2005 r. w sprawie stypendiów Prezesa Rady Ministrów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zostaną wypłacone w całości przy okazji uruchomienia 2 raty stypendium w roku 2019.
© Copyright 2019 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl