strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Rekrutacja do szkół

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
informacje ogólne  Jesteś w dziale informacje ogólne » Aktualności » Ważne informacje

2018-12-20 08:08 / 8567   M. Bazelakważna informacja dla dyrektorów i samorządów
Narady dyrektorów szkół i placówek publicznych prowadzących kształcenie zawodowe w udziałem pracodawców i przedstawicieli organów prowadzących

Narady dyrektorów szkół i placówek publicznych prowadzących kształcenie zawodowe

w udziałem pracodawców i przedstawicieli organów prowadzących szkoły i placówki

 

W związku z ogłoszeniem i stopniowym wchodzeniem w życie  ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2245), wprowadzającej istotne zmiany w szkolnictwie zawodowym, w szczególności: wzmocnienie udziału pracodawców w kształceniu zawodowym, wprowadzenie stażu uczniowskiego, obowiązkowe szkolenia branżowe dla nauczycieli kształcenia zawodowego oraz nowe zasady finansowania szkół kształcących w zawodach, w tym dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia uczniów w zawodach deficytowych, Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy organizuje w dniach 8 i 11 stycznia 2019 r. narady dyrektorów publicznych szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe, na które zaprasza także zainteresowanych pracodawców i przedstawicieli organów prowadzących.

 

Tematyka narad, oprócz najważniejszych zmian wprowadzanych w szkolnictwie zawodowym ustawą z dnia 22 listopada 2018 r. obejmuje także w mniejszym wymiarze inne zmiany wprowadzane przez tę ustawę oraz sprawy bieżące. Narady zostaną przeprowadzone w grupach, według obszarów zawodów określonych w obowiązującej obecnie podstawie programowej kształcenia w zawodach, zgodnie z  następującym  harmonogramem:

 

8 stycznia 2019 r. (wtorek)

Zespół Szkół Mechanicznych nr 1 im. Franciszka Siemiradzkiego w Bydgoszczy, ul. Św. Trójcy 37:

 • godz. 9.00 - dyrektorzy szkół kształcących w zawodach z obszaru:
  - budowlanego,
  - mechanicznego.
 • godz. 12.30 - dyrektorzy szkół kształcących w zawodach z obszaru:
  - elektryczno-elektronicznego.

11 stycznia 2019 r. (piątek)

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Toruniu, Plac Św. Katarzyny 8:

 • godz. 9.00 - dyrektorzy szkół kształcących w zawodach z obszaru:
  - administracyjno-usługowego,
  - medyczno-społecznego;
 • godz. 12.30 - dyrektorzy szkół kształcących w zawodach z obszaru:
  - rolniczo-leśnego,
  - turystyczno-gastronomicznego.

Prosimy Szanownych Państwa Dyrektorów o przekazanie zaproszenia na narady współpracującym z Państwa szkołami (placówkami) pracodawcom.

 

W przypadku, gdy szkoła kształci w zawodach, dla których wyznaczono różne terminy narad, dyrektor szkoły może wziąć udział w tylko jednej naradzie. W naradach związanych z innymi zawodami dyrektor może wydelegować wicedyrektora, kierownika szkolenia praktycznego lub przewodniczącego zespołu przedmiotów zawodowych.   

 

Jednocześnie informujemy, że narada dyrektorów szkół niepublicznych i ich organów prowadzących odbędzie się w innym terminie w styczniu 2019 r.
© Copyright 2019 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl