strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Rekrutacja do szkół

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
informacje ogólne  Jesteś w dziale informacje ogólne » Aktualności » Ważne informacje

2019-01-11 12:27 / 8589   E. Balana-Mroczkowskaważna informacja informacje ogólne
I KUJAWSKO-POMORSKI FESTIWAL MUZYCZNY DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ

 

I KUJAWSKO-POMORSKI FESTIWAL MUZYCZNY DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ BYDGOSZCZ 2019

 

PATRONAT:

JM Rektor Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty

 

PATRONAT HONOROWY – m.in. :

Narodowe Centrum Kultury w Warszawie

Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Towarzystwo Miłośników Miasta Bydgoszczy


ORGANIZATOR:

Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Wydział Edukacji Muzycznej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Autor i koordynator projektu: prof. dr hab. Mariusz Kończal

Stowarzyszenie Musica Choralis

 

CELE KONKURSU:

- animowanie i promowanie szkolnej działalności  muzycznej w regionie kujawsko-pomorskim               

- promocja solowej i zespołowej sztuki wokalnej, instrumentalnej i wokalno-instrumentalnej

- promowanie i popularyzacja wartościowej, szkolnej literatury muzycznej

- prezentacja aktualnych trendów muzycznych w szkołach

- możliwość autokreacji artystycznej

- konfrontacja i ocena dorobku artystycznego różnych placówek szkolnych

 

ADRESACI:

Uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów (III kl.), liceów ogólnokształcących, techników i szkół zawodowych oraz szkół specjalnych i integracyjnych województwa kujawsko-pomorskiego. Konkurs nie dotyczy szkół muzycznych.

 

TERMIN, MIEJSCE, FORMA FESTIWALU:

Festiwal będzie miał formę konkursu i przebiegać będzie w 2 etapach:

Etap I – eliminacje szkolne podczas których wyłoniony będzie 1 podmiot artystyczny z danego obszaru /marzec 2019 r./

Etap II – eliminacje finałowe – wojewódzkie 7-8 czerwca 2019 r. (Aula UKW Copernicanum , ul. M. Kopernika 1, Bydgoszcz).

 

KATEGORIE:

A – szkoły podstawowe /kl. I-IV/

B – szkoły podstawowe /kl. V-VIII oraz III klasa gimnazjum/

C – szkoły ponadgimnazjalne i ponadpodstawowe

D – szkoły specjalne i integracyjne

 

Uczniowie prezentować się będą w następujących obszarach artystycznych:

 

– soliści – wokaliści

– zespoły wokalne/chóry

– soliści – instrumentaliści

– zespoły instrumentalne i wokalno - instrumentalne

 

Każdy podmiot artystyczny zobowiązany jest do wykonania 1 utworu muzycznego /do 5 min./

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE:

Oceny występów artystycznych dokonywać będzie Jury powołane przez organizatorów.

 

         Główne kryteria oceny:

            - dobór repertuaru (dostosowany do wieku uczestnika Konkursu)

            - dykcja, intonacja

            - interpretacja, stylowość wykonania

            - walory brzmieniowe

            - ogólny wyraz artystyczny

 

  1. Organizator Konkursu zapewnia profesjonalne nagłośnienie i oświetlenie sceniczne.
  2. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość nieodpłatnego dysponowania materiałem z przesłuchań konkursowych na dostępnych nośnikach audiowizualnych.

 

NAGRODY:

Grand Prix – dla najlepszego wykonawcy

Złoty Dyplom:     91 – 100 pkt.

Srebrny Dyplom:  81 – 90 pkt.

Brązowy Dyplom: 71 – 80 pkt.

 

Nagrody specjalne:

- Nagroda JM Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

- Nagroda Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty  

- Nagroda Dziekana WEM UKW w Bydgoszczy - Nieodpłatne zajęcia u muzyka - specjalisty  z zakresu wokalistyki i instrumentalistyki;

- Zaproszenie do udziału w koncercie w ramach akademickich aktywności artystycznych UKW w Bydgoszczy;

- Nagroda Stowarzyszenia Musica Choralis

- Nagrody inne ….

 

Wszelkie informacje szczegółowe /Regulamin, kwalifikacja, karty zgłoszenia, itp./ zostaną przesłane szkołom do końca stycznia 2019 r. 

 
© Copyright 2019 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl