strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
informacje ogólne  Jesteś w dziale informacje ogólne » Aktualności » Ważne informacje

2019-01-22 09:27 / 8610   M. Bazelakważna informacja dla dyrektorów i samorządów
Narada dyrektorów szkół niepublicznych ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie zawodowe

Narada dyrektorów szkół niepublicznych
ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie zawodowe
z udziałem  przedstawicieli osób prowadzących te szkoły i pracodawców.

 

 

W związku z ogłoszeniem i wejściem w życie ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r., poz. 2245), wprowadzającej istotne zmiany w przepisach dotyczących szkół niepublicznych oraz w szkolnictwie zawodowym,  Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy organizuje w dniu 29 stycznia 2019 r. naradę dyrektorów szkół niepublicznych ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie zawodowe, na którą zaprasza także przedstawicieli organów prowadzących i pracodawców współpracujących z tymi szkołami.

Tematyka narady obejmuje najważniejsze zmiany w przepisach ustawy – Prawo oświatowe, dotyczące kształcenia zawodowego, zakładania  i prowadzenia szkół niepublicznych, zmiany w ustawie o systemie oświaty i rozporządzeniu o bezpieczeństwie i higienie pracy. W naradzie mogą wziąć również udział zainteresowani pracodawcy współpracujący ze szkołami zaproszeni przez dyrektorów szkół.

 

Narada odbędzie się we wtorek 29 stycznia 2019 r. o godzinie 11.00 w Zespole Szkół Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy przy ul. Kijowskiej 7.

 

Zapraszamy na naradę.
© Copyright 2019 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl