strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Rekrutacja do szkół

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
informacje ogólne  Jesteś w dziale informacje ogólne » Aktualności » Ważne informacje

2019-05-31 09:45 / 8834   K. Zarembaważna informacja dla dyrektorów i samorządów
Ogłoszenie wyników o udzieleniu wsparcia finansowego organom prowadzącym szkoły podstawowe wraz z podaniem wysokości wsparcia

Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty, działając na podstawie Porozumienia zawartego w dniu 27 marca 2019 r. z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim, w sprawie powierzenia Kujawsko-Pomorskiemu Kuratorowi Oświaty zadań związanych z realizacją modułu 3 wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu"  zatwierdził listę organów, którym została przyznana dotacja w ramach Rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”. Listę szkół, które otrzymały dofinansowanie stanowi tabela poniżej:
© Copyright 2019 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl