strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Rekrutacja do szkół

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
informacje ogólne  Jesteś w dziale informacje ogólne » Aktualności » Ważne informacje

2019-06-17 12:41 / 8854   R. Ciechanowskiważna informacja dla dyrektorów i samorządów
Wyprawka szkolna 2019 – GMINY dane szacunkowe

Bydgoszcz, 14 czerwca 2019 r.

WO.0712.2.2.2019.HW

 

 

                                                                                               Szanowni Państwo

                                                                                               Prezydenci, Burmistrzowie i Wójtowie

                                                                                               województwa kujawsko-pomorskiego

 

 

Dotyczy: dane szacunkowe dotyczące realizacji  Rządowego programu pomocy uczniom w 2019 r. – „Wyprawka szkolna”

 

W związku z przygotowaniem się do realizacji Rządowego programu pomocy uczniom w 2019 r. – „Wyprawka szkolna”, uprzejmie proszę o przekazanie szacunkowych danych dotyczących liczby uczniów uprawnionych do objęcia ww. programem.

 

Zwracam się do Państwa z prośbą o podjęcie działań mających na celu dotarcie z pomocą do jak największej liczby beneficjentów.

 

Załączoną tabelę należy wypełnić w nieprzekraczalnym terminie do 5 lipca 2019 r. i przesłać na adres: hwiatrowska@bydgoszcz.uw.gov.pl, a następnie wydrukować, uzupełnić o właściwe pieczęcie i podpisy oraz przesłać na adres: Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, ul. Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz z dopiskiem na kopercie „Wyprawka szkolna 2019” dane szacunkowe.

 

Projekt programu „Wyprawka szkolna” na 2019 r. dostępny jest pod adresem: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321687.

Pełna treść pisma przewodniego w załączonym pliku.

 

Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty
Marek Gralik
© Copyright 2019 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl