strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Rekrutacja do szkół

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
informacje ogólne  Jesteś w dziale informacje ogólne » Aktualności » Ważne informacje

2019-06-17 12:42 / 8855   R. Ciechanowskiważna informacja dla dyrektorów i samorządów
Wyprawka szkolna 2019 – POWIATY dane szacunkowe

Bydgoszcz, 14 czerwca 2019 r.

 

WO.0712.2.1.2019.HW             

                                                                                                         Szanowni Państwo Starostowie

                                                                                                         województwa kujawsko-pomorskiego

 

 

Dotyczy: dane szacunkowe dotyczące przygotowania do realizacji Rządowego programu pomocy uczniom w 2019 r. „Wyprawka szkolna”

 

W ramach przygotowania do realizacji programu zwracam się z uprzejmą prośbą o nawiązanie współpracy z gminą na terenie, której funkcjonuje szkoła i przekazanie w terminie do 1 lipca 2019 r. (lub terminie ustalonym z gminą) danych szacunkowych dotyczących liczby uczniów uprawnionych do objęcia Rządowym programem pomocy uczniom w 2019 r. – „Wyprawka szkolna”. Dane należy przekazać, do właściwej gminy, wg załączonego wzoru.


Zwracam się do Państwa z prośbą o podjęcie działań mających na celu dotarcie z pomocą do jak największej liczby beneficjentów.

 

Dane szacunkowe, zbiorczo przekazane przez gminy, będą stanowiły podstawę do naliczenia środków z programu dla naszego województwa. Weryfikacja i aktualizacja danych o liczbie uczniów uprawnionych do objęcia programem nastąpi we wrześniu br. (dane będą zbierane również przez gminy).

 

Projekt programu „Wyprawka szkolna” na 2019 r. dostępny pod adresem: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321687.

Pełna treść pisma przewodniego w załączonym pliku.
© Copyright 2019 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl