strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Rekrutacja do szkół

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
informacje ogólne  Jesteś w dziale informacje ogólne » Egzaminy i sprawdziany » egzamin gimnazjalny

informacje ogólne Dostosowanie warunków na sprawdzianach i egzaminach szkolnych dla dzieci z afazją i innymi zaburzeniami komunikacji językowej
Polski Związek Logopedów informuje dyrektorów placówek oświatowych (szkół, poradni psychologiczno-pedagogicznych) o zmianach w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w odniesieniu do dzieci z afazją i innymi zaburzeniami komunikacji językowej.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 2 2013-11-22 12:50 / 4073    K. Mikulski

informacje ogólne Podsumowanie wyników badań uwarunkowań osiągnięć uczniów w powiecie rypińskim i sępoleńskim w latach 2006 i 2009
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2010-06-09 13:47 / 1272    M. Bazelak

informacje ogólne Próbny egzamin. Badanie kompetencji językowych uczniów klas trzecich gimnazjów w województwie kujawsko-pomorskim 03.02.2009 godz. 9:00-10:30. ważna informacja
Lista szkół, które zgłosiły się na próbny egzamin z języka angielskiego i języka niemieckiego
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 4 2009-01-19 15:00 / 380    J. Popielewski

informacje ogólne Egzamin gimnazjalny i sprawdzian w klasie VI szkoły podstawowej
Analiza wyników sprawdzianów i egzaminów w szkołach podstawowych i gimnazjach w latach 2002-2006 woj. kujawsko-pomorskie
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2006-09-08 07:00 / 121    J. Popielewski


<<< nowsze informacje     [1]     starsze informacje >>>
© Copyright 2019 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl