strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
informacje ogólne  Jesteś w dziale informacje ogólne » Egzaminy i sprawdziany » egzamin gimnazjalny

2010-06-09 13:47 / 1272   M. Bazelak informacje ogólne
Podsumowanie wyników badań uwarunkowań osiągnięć uczniów w powiecie rypińskim i sępoleńskim w latach 2006 i 2009

W dniu 8.06.2010 r. w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Bydgoszczy odbyła się konferencja poświęcona omówieniu wyników badań uwaruńkowań osiągnięć gimnazjalistów w powiatach rypińskim i sępoleńskim. Badania zostały przeprowadzone w latach 2006 i 2009 przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Gdańsku we współpracy z Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy. W spotkaniu podsumuwującym  uczestniczyli dyrektorzy gimnazjów, przedstawiciele organów prowadzących, uczelni wyższych, nadzoru pedagogicznego oraz ośrodków doskonalenia nauczycieli. Wyniki i wnioski z badań  przedstawili prof. Bolesław Niemierko, Barbara Przychodzeń i Teresa Kutajczyk z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku. Związek kompetecji nauczyciela z motywacją ucznió do nauki zaprezentowała Joanna Białobrzeska, dyrektor przedszkola i szkoły, autorka podręczników. Skrócony raport z badań zostanie przekazany dyrektorom gimnazjów województwa kujawsko-pomorskiego na spotkaniach poświęconych omówieniu wyników sprawdzianów i egzaminów.
© Copyright 2019 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl