strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Rekrutacja do szkół

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
informacje ogólne  Jesteś w dziale informacje ogólne » Egzaminy i sprawdziany » egzaminy eksternistyczne

2007-09-19 07:00 / 122   J. Popielewski informacje ogólne
Egzamin eksternistyczny
Aktualny wykaz Państwowych Komisji Egzaminacyjnych przeprowadzających egzaminy eksternistyczne  zakresu szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych dla dorosłych w województwie kujawsko-pomorskim

L.p. Nazwa i adres CKU lub zespołu szkół, przy którym powołano PKE
1 Centrum Kształcenia Ustawicznego w Toruniu
Pl. Św. Katarzyny 8, 87-100 Toruń. Tel. 056 652 22 43, 056 652 22 77
2 Centrum Kształcenia Ustawicznego w Grudziądzu
ul. Legionów 2, 86-300 Grudziądz. Tel. 056 45 136 31
3 Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie
Gronowo, 87-162 Lubicz. Tel. 056 678 41 18
4 Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Żeromskiego w Inowrocławiu
ul. Średnia 9, 88-100 Inowrocław. Tel.052 357 28 05, 052 357 39 98
5 Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 1 w Bydgoszczy
ul. Słoneczna 19, 85-348 Bydgoszcz . Tel. 052 373 12 39
6 Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 2 w Bydgoszczy
ul. Sobieskiego 10,  85-060 Bydgoszcz. Tel. 052 322 22 10
7 Centrum Kształcenia Ustawicznego we Włocławku
ul. Nowomiejska 25, 87-800 Włocławek. Tel. 054 232 99 50
8 Zespół Szkół dla Dorosłych w Bydgoszczy
ul. Wiślana 27, 85-773 Bydgoszcz. Tel. 052 329 91 37

© Copyright 2019 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl