strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
informacje ogólne  Jesteś w dziale informacje ogólne » Aktualności » Komunikaty Kuratora

informacje ogólne Organizacja zajęć szkolnych w Dniu Edukacji Narodowej 14 października 2015 r.
Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy przypomina, że przypadający 14 października Dzień Edukacji Narodowej, zgodnie z art. 74 ustawy Karta Nauczyciela, jest w szkołach dniem wolnym od zajęć dydaktycznych. Dla uczniów, którzy w tym dniu przyjdą do szkoły należy zapewnić zajęcia opiekuńczo-wychowawcze.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2015-10-13 13:33 / 5794    A. Wnorowski

informacje ogólne List Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty z okazji Dnia Edukacji Narodowej
Obchodzone 14 października święto polskiej oświaty, Dzień Edukacji Narodowej, przypomina o wielkiej wartości jaką stanowi edukacja oraz zwraca uwagę na szczególne posłannictwo i rolę Nauczycieli, którzy tę wartość urzeczywistniają swoją codzienną pracą. W tak szczególnym dniu proszę Państwa o przyjęcie podziękowań i najserdeczniejszych życzeń. Pragnę wyrazić wdzięczność za codzienny wysiłek wkładany w podnoszenie jakości kształcenia, rozpoznawanie potrzeb każdego ucznia i wychowanka oraz dbanie o jego rozwój.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 1 liczba załączników 0 2015-10-12 14:35 / 5787    M. Bazelak

informacje ogólne List Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty na inaugurację roku szkolnego 2015/2016
Rozpoczynając kolejny rok szkolny, z nadzieją patrzymy w przyszłość, planujemy działania oraz wyznaczamy nowe cele. Uczniowie obiecują sobie, że dzięki solidnej i systematycznej pracy zdobędą świadectwa z wyróżnieniem, nauczyciele zobowiązują się do tego, że będą szukać nowych sposobów, aby swych uczniów jeszcze bardziej zainteresować światem, a rodzice pragną, aby ich dzieci odnosiły sukcesy, były szczęśliwe i bezpieczne. Wszystkim życzę, by spełniły się ich zamierzenia i plany.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2015-09-01 08:31 / 5627    K. Zaremba

informacje ogólne Inauguracja roku szkolnego 2015/2016
1 września 2015 roku ponad 342 tysiące uczniów szkół i placówek województwa kujawsko-pomorskiego rozpocznie nowy rok szkolny, którego uroczysta inauguracja odbędzie się w Zespole Szkół Zawodowych im. gen. Stanisława Maczka w Koronowie.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2015-07-24 11:15 / 5591    K. Zaremba

informacje ogólne Podziękowanie Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty
Po 17 latach pracy w organie nadzoru pedagogicznego oraz po kilku latach pełnienia najwyższych funkcji kierowniczych w Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy: Kujawsko-Pomorskiego Wicekuratora Oświaty, p.o. Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty a od 1 sierpnia 2011 r. Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty przyjęłam nowe wyzwanie zawodowe.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 19 liczba załączników 0 2015-07-14 13:34 / 5574    S.Klich

informacje ogólne Propozycje szkoleń dla nauczycieli województwa kujawsko-pomorskiego w 2015 r.
Ustalono na podstawie badania potrzeb nauczycieli oraz polityki oświatowej państwa z zakresu cyfryzacji.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2015-06-25 14:56 / 5535    K. Mikulski

informacje ogólne List Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty na zakończenie roku szkolnego 2014/2015
Mija kolejny rok szkolny, rok wytężonej nauki, wielu cennych inicjatyw dla dobra edukacji, małych i dużych osiągnięć, realizacji planów i spełniania marzeń. Zakończenie roku szkolnego jest dla mnie szczególną okazją, by podziękować Państwu Dyrektorom, nauczycielom oraz pracownikom szkół i placówek za całoroczną pracę oraz wysiłek wkładany w wychowanie i edukację uczniów i podopiecznych. Dziękuję za włączanie się w proces zmieniania polskiej szkoły, która staje się coraz bardziej skuteczna, przyjazna i nowoczesna.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 1 liczba załączników 0 2015-06-25 14:36 / 5546    M. Bazelak

informacje ogólne BEZPIECZNE WAKACJE - komunikaty Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oswiaty ważna informacja
BEZPIECZNE WAKACJE - komunikat dla organizatorów wypoczynku, uczestników wypoczynku i rodziców uczestników.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 4 2015-06-24 09:04 / 5540    S.Klich

dla dyrektorów i samorządów Ważne informacje dotyczące Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 roku "Wyprawka szkolna"
Na końcowym etapie prac legislacyjnych znajduje się Rządowy program pomocy uczniom "Wyprawka szkolna" w 2015 r.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2015-06-18 12:23 / 5531    S.Klich

informacje ogólne Wniosek o przyznanie świadczenia z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych związanych z dofinansowaniem wypoczynku 2015 ważna informacja
Kujawsko - Pomorski Kurator informuje, że zgodnie z Zarządzeniem Nr 8/15 Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie obwieszczenia o ogłoszeniu tekstu jednolitego zarządzenia w sprawie Regulaminu Świadczeń Socjalnych Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy emerytom przysługuje dofinansowanie do wypoczynku.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2015-06-08 14:46 / 5501    M. Bazelak


<<< nowsze informacje     2  3  4  5  6  [7]  8  9  10  11  12     starsze informacje >>>
© Copyright 2018 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl