strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
informacje ogólne  Jesteś w dziale informacje ogólne » Aktualności » Komunikaty Kuratora

informacje ogólne List Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty z okazji Dnia Edukacji Narodowej
Z okazji Dnia Edukacji Narodowej proszę o przyjęcie podziękowań i najserdeczniejszych życzeń. Święto wszystkich Pracowników Oświaty jest dla mnie okazją, by podziękować za rzetelność i wytrwałość, za solidną, sumienną pracę. Pragnę wyrazić Wszystkim Państwu wdzięczność za zaangażowanie w działaniach na rzecz podnoszenia jakości kształcenia, rozpoznawanie potrzeb każdego ucznia i wychowanka oraz dbanie o jego rozwój. Dziękuję także za otwartość na zmiany, dzięki którym szkoła może podejmować niełatwe wyzwania współczesności, rozwijać zainteresowania uczniów oraz towarzyszyć im w poznawaniu i lepszym rozumieniu świata.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 1 liczba załączników 0 2014-10-10 10:24 / 4846    K. Bylicki

informacje ogólne Inauguracja Rządowego Programu "Bezpieczna i przyjazna szkoła"
Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty uprzejmie informuje, że w terminie 29 września do 3 października br. nastąpi inauguracja rządowego programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła”, podczas tygodniowych obchodów pn. PaTydzień w PaToruniu w zakresie profilaktyki i bezpieczeństwa.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2014-09-29 10:01 / 4804    S.Klich

informacje ogólne Spotkanie przedstawicieli Rad Rodziców gimnazjów, pt.: „Wychowanie - zadanie rodziców i szkoły”
22 września 2014 r. odbyło się spotkanie przedstawicieli Rad Rodziców gimnazjów, pt.: "Wychowanie - zadanie rodziców i szkoły".
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 8 liczba załączników 0 2014-09-23 14:11 / 4778    K. Zaremba

informacje ogólne Spotkanie z przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego
18 września 2014 r. w sali konferencyjnej Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy odbyło się spotkanie Wojewody Pani Ewy Mes oraz Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty Pani Anny Łukaszewskiej z przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego poświęcone zmianom w polityce oświatowej województwa kujawsko-pomorskiego.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 8 liczba załączników 3 2014-09-21 14:11 / 4776    K. Zaremba

informacje ogólne Rządowy program „Bezpieczna i przyjazna szkoła” ważna informacja
Szanowni Państwo Przedstawiciele Jednostek Samorządu Terytorialnego Organizacji Pozarządowych
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2014-09-17 13:57 / 4765    M. Bazelak

informacje ogólne Uroczystość otwarcia boiska sportowego w Szkole Podstawowej w Śliwiczkach
10 września 2014 roku w Szkole Podstawowej w Śliwiczkach odbyła się uroczystość otwarcia boiska sportowego. Wśród zaproszonych gości między innymi byli: Anna Łukaszewska – Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty, Wójt Gminy Śliwice - Daniel Kożuch, radni Gminy Śliwice, dyrektorzy szkół, placówek kulturalno-oświatowych, nauczyciele, uczniowie, rodzice i mieszkańcy.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 8 liczba załączników 0 2014-09-10 13:03 / 4743    K. Zaremba

informacje ogólne Ważny komunikat - wypoczynek lato 2014
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania (Dz. U. z 1997 r. Nr 12, poz. 67, z późn. zm.), organizator wypoczynku przedstawia kuratorowi oświaty zgłoszenie wypoczynku, w wersji elektronicznej (http://wypoczynek.men.gov.pl) i papierowej nie później niż na 21 dni przed terminem rozpoczęcia wypoczynku (decyduje data stempla pocztowego).
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2014-07-18 09:03 / 4641    S.Klich

informacje ogólne List Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty na zakończenie roku szkolnego 2013/2014
Szanowni Państwo Dyrektorzy, Nauczyciele i Wychowawcy, Pracownicy Szkół i Placówek Rodzice, Uczniowie i Wychowankowie Partnerzy Oświaty w Województwie Kujawsko-Pomorskim. Zakończenie roku szkolnego jest dla mnie okazją, by wszystkim Państwu podziękować za rzetelność i wytrwałość, za współpracę i zaangażowanie oraz solidną, sumienną pracę. Mijający rok szkolny to kolejny rok intensywnej aktywności we wdrażaniu reformy oświaty. To czas codziennego trudu a także wielu sukcesów.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 1 liczba załączników 0 2014-06-26 11:39 / 4623    M. Bazelak

informacje ogólne Uroczyste wręczenie raportu z ewaluacji zewnętrznej w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Krąplewicach
5 maja 2014 r. w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Krąplewicach odbyło się uroczyste wręczenie raportu z ewaluacji zewnętrznej. Ewaluacja problemowa obejmowała następujące wymagania: "Uczniowie są aktywni"; "Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji"; oraz "Zarządzanie szkołą lub placówką służy jej rozwojowi". Poziom spełniania tych wymagań został oceniony jako bardzo wysoki.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 5 liczba załączników 0 2014-05-08 10:40 / 4521    V. Jaśkiewicz

informacje ogólne List Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty do absolwentów i maturzystów szkół ponadgimnazjalnych województwa kujawsko-pomorskiego
Drodzy Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych Życzę Wam wiary we własne siły oraz umiejętności podejmowania właściwych wyborów. Wiedza, ale przede wszystkim upór i odwaga pomagają w osiąganiu życiowych celów. Niech marzenia staną się realne, a przeszkody łatwe do pokonania. Życzę powodzenia podczas egzaminów maturalnych, przekonania, że można mieć wpływ na życie własne i innych.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 1 liczba załączników 0 2014-04-25 11:44 / 4494    M. Bazelak


<<< nowsze informacje     4  5  6  7  8  [9]  10  11  12  13  14     starsze informacje >>>
© Copyright 2019 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl