strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
informacje ogólne  Jesteś w dziale informacje ogólne » Aktualności » Komunikaty Kuratora

2011-10-13 14:32 / 2352   J. Popielewski informacje ogólne
List Rzecznika Praw Dziecka z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Szanowni Państwo,

 

Dobry pedagog to osoba, która potrafi w przystępny sposób przekazywać wiedzę, znajduje czas na rozmowę z uczniami i wyjaśnienie wątpliwości czy też wysłuchanie ich trosk, problemów bądź radości. To człowiek, który w każdym dostrzega potencjał – najzdolniejszych i utalentowanych wspiera w dążeniu do sukcesów w konkursach lub olimpiadach, nie zapominając przy tym o edukacji tych, którym większą satysfakcję sprawia nauka innego przedmiotu. Obok edukowania równie ważny jest dla niego rozwój społeczny, obywatelski, kulturalny czy emocjonalnych swoich podopiecznych, dlatego znajduje czas na wspólne wyjście do teatru, wyjazd na szkolną wycieczkę czy udział w dobroczynnej akcji. Jest przecież nie tylko nauczycielem, ale i wychowawcą dzieci i młodzieży.


Państwa zawód wiąże się z ogromną odpowiedzialnością – swoją codzienną pracą i postawą kształtujecie charaktery swoich podopiecznych, a tym samym przygotowujecie ich do dorosłego życia. Jesteście – obok rodziców – osobami, które są najbliżej młodzieży, mając tym samym ogromny wpływ na przyszłość każdego pokolenia. To wielki zaszczyt, ale też zobowiązanie. Musimy wszak wszyscy pamiętać, że dzieci są naszym największym bogactwem. Tylko dostrzeżenie w nich ludzi, mających godność, zainteresowania, potrzeby i prawa – tak, jak czynił to ich wielki przyjaciel, Janusz Korczak – wyzwoli nieograniczone pokłady energii, zdolności i umiejętności najmłodszych.


Nieprzypadkowo przywołuję w tym miejscu postać Starego Doktora. Ustanowienie przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej roku 2012 Rokiem Janusza Korczaka to hołd oddany nie tylko temu wybitnemu pedagogowi, ale również wszystkim dzieciom. Mam nadzieję, że decyzja polskiego Parlamentu uświadomi nam, że tylko wspólny wysiłek dorosłych – rodziców, nauczycieli, pedagogów, urzędników, lekarzy, policjantów i wszystkich, dla których dobro dziecka jest najważniejsze – jest gwarantem odpowiedniego wychowania młodego człowieka i przygotowania do sprawnego funkcjonowania we współczesnym świecie. Wierzę głęboko, że Janusz Korczak i jego dziedzictwo stanowić będzie inspirację i wzór do naśladowania – nie tylko podczas najbliższych dwunastu miesięcy.


Z okazji Dnia Edukacji Narodowej pragnę podziękować za ogromny trud, który każdego dnia wkładacie Państwo w wychowywanie i nauczanie dzieci i młodzieży. Życzę również, byście czerpali Państwo radość i satysfakcję z każdego dnia spędzonego w szkole, a uśmiech i wdzięczność uczniów były jak najczęściej obecne w Waszej pracy.

 

Z wyrazami szacunku

Marek Michalak
© Copyright 2019 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl