strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
informacje ogólne  Jesteś w dziale informacje ogólne » Aktualności » Komunikaty Kuratora

2012-04-23 09:53 / 2730   M. Bazelak informacje ogólne
List Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty do uczniów trzecich klas gimnazjum

 

Uczniowie trzeciej klasy gimnazjum,

 

przed Wami nowy egzamin, nazwany już „małą maturą”. W dniach 24-26 kwietnia 2012 roku napisze go 23 563 trzecioklasistów naszego województwa. Wraz z Wami zdawać go będą Wasi Rodzice/Opiekunowie i Nauczyciele, gdyż jego wynik świadczyć będzie o efektach Waszej pracy, pracy szkoły i domu rodzinnego.

 

Jesteście pierwszym rocznikiem, który od początku gimnazjum uczy się według nowego programu, którego celem jest wykształcenie umiejętności samodzielnego myślenia, kojarzenia faktów oraz argumentowania. Zamiast trzech arkuszy egzaminacyjnych rozwiążecie sześć testów: z języka polskiego, matematyki, języka nowożytnego oraz  historii, wiedzy o społeczeństwie i przyrody. Testy będą wymagały umiejętności czytania map i źródeł. Po raz pierwszy punkty z języka obcego będą brane pod uwagę przy rekrutacji do liceów i techników.

 

Wyniki egzaminu gimnazjalnego umożliwią Wam dostanie się do wymarzonej szkoły ponadgimnazjalnej; maksymalnie 50% punktów kandydat otrzymuje za wyniki egzaminu gimnazjalnego oraz maksymalnie 50% za: oceny na świadectwie (z języka polskiego i trzech przedmiotów wskazanych przez szkołę), ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem, szczególne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum. Forma rekrutacji do liceów, techników i zasadniczych szkół zawodowych zależy od organu prowadzącego szkołę, czyli władz miasta, powiatu. Informacje o sposobie naboru, wymaganych dokumentach możecie uzyskać od władz samorządowych, w szkołach — także w gimnazjum oraz na stronie Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy (zakładka: rekrutacja), natomiast na temat zmian programowych — na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Ośrodka Rozwoju Edukacji.

 

Wielu z Was jest laureatami i finalistami ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureatami konkursów organizowanych przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty, które zapewniają przyjęcie do szkoły niezależnie od stosowanych kryteriów. Finaliści konkursów organizowanych przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty otrzymują dodatkowe punkty. Wykaz takich konkursów ogłoszony jest na stronie Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, można o nie zapytać również w szkole ponadgimnazjalnej lub w gimnazjum.

 

Zmiany zachodzą również w szkolnictwie ponadgimnazjalnym. W zależności od rozwiązań przyjętych w szkole będziecie mogli wybrać przedmioty rozszerzone pod koniec nauki w klasie pierwszej w liceum i drugiej w technikum lub wybrać przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym w czasie rekrutacji do tych szkół. Nauka w zasadniczej szkole zawodowej trwać będzie trzy lata i obejmować będzie przedmioty ogólne na poziomie podstawowym i przedmioty zawodowe.

 

Życzę Wam, by nowa formuła egzaminu okazała się przyjazna i umożliwiła wykazanie się posiadaną wiedzą i umiejętnościami. Zachowajcie spokój i otwartość umysłu, a wierzę, że potwierdzą się wyniki badań specjalistów z Instytutu Badań Edukacyjnych, które wskazują, że „uczniowie nabrali śmiałości i nie boją się myśleć”.

 

 

Kujawsko-Pomorski

Kurator Oświaty

Anna Łukaszewska 

 
© Copyright 2018 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl