strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
informacje ogólne  Jesteś w dziale informacje ogólne » Aktualności » Komunikaty Kuratora

2015-07-24 11:15 / 5591   K. Zaremba informacje ogólne
Inauguracja roku szkolnego 2015/2016

1 września 2015 roku ponad 342 tysiące uczniów szkół i placówek województwa kujawsko-pomorskiego rozpocznie nowy rok szkolny, którego uroczysta inauguracja odbędzie się w Zespole Szkół Zawodowych im. gen. Stanisława Maczka w Koronowie. Nie bez powodu wybrano tę szkołę, decyzją minister Joanny Kluzik-Rostkowskiej w nadchodzącym roku szkolnym jednym z podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa będzie podniesienie jakości kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych poprzez zaangażowanie przedstawicieli partnerów społecznych w dostosowywanie kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy.

 

Zespół Szkół Zawodowych im. gen. Stanisława Maczka w Koronowie to placówka posiadająca wieloletnią tradycję kształcenia zawodowego. Budynek szkoły przy ulicy Dworcowej wzniesiono pod koniec XIX w. Szkoła podczas swojej działalności przyjmowała różne nazwy. Ostateczna nazwę Zespołu Szkół Zawodowych otrzymała w roku 1990, a 3 kwietnia 1998 roku szkole nadano imię generała Stanisława Maczka, wielkiego patrioty i dowódcy Pierwszej Dywizji Pancernej. W szkolnej Izbie Pamięci znajdują się cenne eksponaty i pamiątki związane z generałem St. Maczkiem i 1. Dywizją Pancerną. W skład Zespołu Szkół wchodzi 4-letnie technikum kształcące w zawodach: technik mechanik, technik informatyk, technik ekonomista, technik handlowiec oraz zasadnicza szkoła zawodowa kształcąca w zawodach mechanik pojazdów samochodowych, sprzedawca jak również w oddziałach wielozawodowych.

 

Szkoła może się pochwalić bardzo dobrą współpracą z partnerami społecznymi, tradycją już jest coroczne spotkanie pracodawców, dyrekcji szkoły i wychowawców klas szkoły zawodowej. Głównym tematem tegorocznego spotkania było bezpieczeństwo na zajęciach praktycznych młodocianych pracowników. Uczniowie klas III i IV technikum biorą udział w letnich stażach organizowanych przez Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny. Szkoła uczestniczy w licznych projektach, m.in. w projekcie pn. „Praktyczna szkoła 2”, realizowanym przez Powiat Bydgoski. Celem projektu jest poprawa jakości, efektywności i atrakcyjności kształcenia zawodowego na terenie powiatu bydgoskiego. Przedstawiciele nauczycieli przedmiotów informatycznych Zespołu Szkół Zawodowych w Koronowie w marcu 2015 r. przebywali w Niemczech na wyjeździe studyjnym w ramach projektu New-Tech organizowanego przez CombiData Poland sp. z o.o. Projekt „NEW-TECH Program rozwoju praktycznych kompetencji nauczycieli zawodów branż nowych technologii” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Atuty szkoły to niewątpliwie dobre zaplecze dydaktyczne do nauki przedmiotów ogólnokształcących jak i zawodowych. W cyklu nauczania w wybranych zawodach bezpłatnie realizowane są kursy prawa jazdy kat. B. Zajęcia praktyczne odbywają się w warsztatach przyszkolnych, a praktyki zawodowe w nowoczesnych zakładach pracy branży mechanicznej dysponującymi nowoczesnymi technologiami. Prężnie działają koła zainteresowań, które pozwalają uczniom rozwijać pasje i zdolności, nie tylko podczas lekcji. 
© Copyright 2018 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl