strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
informacje ogólne  Jesteś w dziale informacje ogólne » Wypoczynek, bezpieczeństwo, turystyka » wypoczynek

2014-01-30 11:44 / 4257   M. Bazelak informacje ogólne
Wypoczynek zimowy dzieci i młodzieży

W związku z rozpoczynającymi się feriami zimowymi na terenie województwa kujawsko pomorskiego (3–16 lutego 2014 r.) Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy informuje, iż zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania ( Dz. U. Nr 12, poz. 67, z późn. zm.) każda forma wypoczynku realizowana w tym okresie powinna być zgłoszona właściwemu kuratorowi oświaty. W weryfikacji wiarygodności organizatora wypoczynku pomoże rodzicom i opiekunom publiczna baza danych o wypoczynku, z pomocą której każdy rodzic (opiekun) może się upewnić, czy dany turnus został zgłoszony do Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy. Na stronie internetowej www.wypoczynek.men.gov.pl na bieżąco zamieszczane są informacje o numerach wydanych zaświadczeń, danych organizatora, liczbie uczestników oraz terminie i lokalizacji wypoczynku.

 

Osobami odpowiedzialnymi za rejestrację wypoczynku są:

 

Starszy inspektor Andrzej Czopek – Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, tel (52) 34-97-636

Starszy wizytator Jolanta Gruchlik – Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy - delegatura w Toruniu, tel. (56) 620 00 65 wew. 31

Starszy wizytator Beata Stachowiak – Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy – delegatura we Włocławku, tel. (054) 23 11 551 wew. 35
© Copyright 2018 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl