strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
informacje ogólne  Jesteś w dziale informacje ogólne » Wypoczynek, bezpieczeństwo, turystyka » bezpieczeństwo

2015-03-03 13:11 / 5234   E. Balana-Mroczkowska informacje ogólne
Gimnazjaliści rzecznikami zmiany społecznej w swoich miastach. Podsumowanie III edycji „Jeżdżę z głową” Fundacji BGŻ

Gimnazjaliści rzecznikami zmiany społecznej w swoich miastach.
Podsumowanie III edycji „Jeżdżę z głową” Fundacji BGŻ 

Zaangażowany obywatel chce mieć wpływ na otaczającą go rzeczywistość, uczestniczy w życiu swojej społeczności, dostrzega i postuluje konieczność wprowadzenia zmian –  czy to w infrastrukturze drogowej, czy w ramach lokalnych przedsięwzięć wspierających rozwój miasta i jego mieszkańców. Przekonało się o tym 3 tys. uczniów szkół gimnazjalnych z całej Polski, biorąc udział w III już edycji programu społecznego „Jeżdżę z głową” organizowanego przez Fundację BGŻ. Projekt objął swoim zasięgiem 1,1-milionową społeczność z miejscowości do 50 tys. mieszkańców. Rezultat? Ponad pół setki dobrych praktyk, których realizacja już teraz przynosi pierwsze korzyści lokalnym społecznościom.

W ramach ponad 550 dedykowanych zajęć szkolnych oraz spotkań z policją, strażą i służbami ratownictwa, gimnazjaliści poznali kluczowe przepisy kodeksu drogowego, w tym tajniki odpowiedzialnej jazdy na rowerze i zasady udzielania pierwszej pomocy. Młodzi uczestnicy programu pod opieką 123 nauczycieli przeprowadzili niemal 10 tys. ankiet wśród dorosłych mieszkańców miast i na ich podstawie przygotowali regionalne mapy miejsc niebezpiecznych. Odwiedzili ponad 200 klas i szkół, by dzielić się wiedzą na temat BRD z młodszymi kolegami. W efekcie lokalnej współpracy, 3 tys. mieszkańców małych miast wzięło udział w grach miejskich propagujących kwestie bezpieczeństwa drogowego i aktywności społecznej.

Młodzi aktywiści przekazali lokalne diagnozy BRD władzom samorządowym. Powstało 51 petycji oraz materiały filmowe obrazujące postulowane zmiany i ich efekty.

Jak wskazuje raport NIK, polskie drogi należą do jednych z najbardziej niebezpiecznych w Unii Europejskiej[1]. Uczestnicy „Jeżdżę z głową” sprawili, że kwestia ta stała się przedmiotem debaty lokalnych władz i instytucji. Także zaangażowanie mieszkańców w problematykę BRD jest kluczowe dla podnoszenia bezpieczeństwa i komfortu życia w polskich miastach.

Ze względu na swoją specyfikę, „Jeżdżę z głową” uznawany jest za program edukacyjny. Co oznacza, że informację o ukończeniu projektu można umieszczać na świadectwie szkolnym czy dodatkowych zaświadczeniach okazywanych przy naborze do szkół ponadgimnazjalnych.

Więcej informacji na temat programu „Jeżdżę z głową” znajduje się na: www.jezdzezglowa.pl oraz: https://www.facebook.com/ProgramJezdzezglowa. Projekt został zrealizowany pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Komendy Głównej Policji. Partnerami programu były Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego oraz Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego.

 

Fundacja BGŻ od trzech lat prowadzi program „Jeżdżę z głową” skierowany do nauczycieli i uczniów szkół gimnazjalnych z miast poniżej 50 tys. mieszkańców. Jego celem jest edukacja na temat bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz budowa i upowszechnianie aktywnych postaw obywatelskich wśród młodzieży oraz ich nauczycieli, rodziców i sąsiadów.

 

III edycja „Jeżdżę z głową” trwała od września do stycznia 2015. Wzięły w niej udział 72 szkoły, w tym 3 tys. uczniów i 123 nauczycieli. Przeprowadzono 550 zajęć poświęconych bezpieczeństwu ruchu drogowego, przekazano władzom samorządowym 51 petycji z postulatami zmian w miastach. Młodzi społecznicy zaangażowali około 3 tys. osób w gry miejskie poświęcone budowaniu świadomości o BRD oraz aktywizacji społecznej.


Łącznie w trzech edycjach projektu wzięło udział niemal 500 nauczycieli i 12 000 uczniów z ponad 270 gimnazjów w Polsce. 
© Copyright 2018 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl