strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
informacje ogólne  Jesteś w dziale informacje ogólne » Akredytacja

informacje ogólne Komunikat Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty w sprawie wysokości opłaty akredytacyjnej obowiązującej w 2019 roku
Wysokość opłaty wnoszonej w 2019 r. przez placówki i ośrodki prowadzące kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych ubiegające się o uzyskanie akredytacji wynosić będzie 1023 zł (słownie: jeden tysiąc dwadzieścia trzy złote). Natomiast wysokość opłaty wnoszonej przez placówki doskonalenia nauczycieli ubiegające się o uzyskanie akredytacji wynosić będą 1020 zł (słownie: jeden tysiąc dwadzieścia złotych).
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2019-01-30 14:42 / 8573    K. Mikulski

informacje ogólne Komunikat Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty w sprawie wysokości opłaty akredytacyjnej obowiązującej w 2018 roku
Wysokość opłaty wnoszonej w 2018 r. przez placówki i ośrodki prowadzące kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych oraz placówki doskonalenia nauczycieli ubiegające się o uzyskanie akredytacji wynosić będzie 1000 zł.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2017-12-29 13:09 / 7791    R. Ciechanowski

informacje ogólne Wykaz placówek działających na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, które otrzymały akredytację w 2017 r.
Wykaz placówek działających na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, które otrzymały akredytację w 2017 r.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2017-02-01 12:10 / 6994    R. Ciechanowski

informacje ogólne Komunikat Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty w sprawie wysokości opłaty akredytacyjnej obowiązującej w 2017 roku.
Wysokość opłaty wnoszonej w 2017 r. przez placówki i ośrodki prowadzące kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych oraz placówki doskonalenia nauczycieli ubiegające się o uzyskanie akredytacji wynosić będzie 993 zł.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2016-12-29 10:43 / 6919    M. Bazelak

informacje ogólne Wykaz placówek działających na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, które otrzymały akredytację w 2016 r.
Wykaz placówek działających na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, które otrzymały akredytację w 2016 r.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2016-02-29 14:04 / 6210    M. Bazelak

informacje ogólne Komunikat Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty w sprawie wysokości opłaty akredytacyjnej obowiązującej w 2016 roku.
Wysokość opłaty wnoszonej w 2016 r. przez placówki i ośrodki prowadzące kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych oraz placówki doskonalenia nauczycieli ubiegające się o uzyskanie akredytacji wynosić będzie 980 zł.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2016-01-04 12:03 / 6037    M. Bazelak

informacje ogólne Rozporządzenie MENiS z dnia 20 grudnia 2003 r. w sprawie akredytacji placówek i ośrodków prowadzących kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 grudnia 2003 r. w sprawie akredytacji placówek i ośrodków prowadzących kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2015-04-16 12:43 / 5387    M. Bazelak

informacje ogólne Wykaz placówek działających na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, które otrzymały akredytację w 2015 r.
Wykaz placówek działających na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, które otrzymały akredytację w 2015 r.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2015-03-03 12:03 / 5245    M. Bazelak

informacje ogólne Komunikat Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty w sprawie wysokości opłaty akredytacyjnej obowiązującej w 2015 roku.
Wysokość opłaty wnoszonej w 2015 r. przez placówki i ośrodki prowadzące kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych oraz placówki doskonalenia nauczycieli ubiegające się o uzyskanie akredytacji wynosić będzie 964 zł.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2014-12-30 13:14 / 5087    M. Bazelak

informacje ogólne Wykaz placówek działających na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, które otrzymały akredytację w 2014 r.
Wykaz placówek działających na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, które otrzymały akredytację w 2014 r.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2014-03-05 11:41 / 4348    M. Bazelak


<<< nowsze informacje     [1]  2  3     starsze informacje >>>
© Copyright 2019 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl