strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Rekrutacja do szkół

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
informacje ogólne  Jesteś w dziale informacje ogólne » Uznawanie wykszt., uwierzytelnienie, duplikaty, apostille

informacje ogólne Uznawanie wykształcenia uzyskanego za granicą
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2018-11-29 10:18 / 5506    M. Bazelak

informacje ogólne Zmiana przepisów dotyczących uwierzytelniania i wydawania apostille świadectw, dyplomów i zaświadczeń do obrotu prawnego z zagranicą ważna informacja
Zmiana przepisów dotyczących uwierzytelniania i wydawania apostille świadectw, indeksów, aneksów, dyplomów i zaświadczeń do obrotu prawnego z zagranicą.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 2 2018-11-09 13:30 / 8440    K. Zaremba

informacje ogólne Wniosek o poświadczenie klauzulą apostille dokumentów urzędowych przeznaczonych do obrotu prawnego za granicą ważna informacja
Uzyskanie pieczęci (inaczej klauzuli) apostille na polskich dokumentach urzędowych w celu posługiwania się nimi w państwach, które są stroną konwencji haskiej z 1961 r. o zniesieniu wymogu legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych. Jeżeli świadectwo lub indeks, są przeznaczone do obrotu prawnego w państwie będącym stroną Konwencji znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, sporządzonej w Hadze dnia 5 października 1961 r. (Dz. U. z 2005 r. poz. 938), do świadectwa lub indeksu dołącza się albo umieszcza się na nim apostille wydaną przez kuratora oświaty właściwego ze względu na siedzibę szkoły.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 2 2018-09-03 12:17 / 8258    K. Zaremba

informacje ogólne Duplikaty i zaświadczenia
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 2 2010-05-13 12:43 / 1209    M. Bazelak

informacje ogólne Uwierzytelnienie świadectwa, dyplomu ważna informacja
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 2 2008-12-30 15:45 / 362    J. Popielewski


<<< nowsze informacje     [1]     starsze informacje >>>
© Copyright 2019 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl