strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
informacje ogólne  Jesteś w dziale informacje ogólne » Uznawanie wykszt., uwierzytelnienie, duplikaty, apostille

2010-05-13 12:43 / 1209   M. Bazelak informacje ogólne
Duplikaty i zaświadczenia

DUPLIKAT ŚWIADECTWA/DYPLOMU

 

I. Dokumenty wymagane do załatwienia sprawy:

  1. wniosek;
  2. dokument potwierdzający dokonanie opłaty za wydanie duplikatu świadectwa/dyplomu;
  3. upoważnienie wystawione przez właściciela dokumentu – w przypadku gdy wnioskodawca nie jest osobą na którą wydano oryginał dokumentu.

II. Opłata:

 

Zgodnie z § 26 ust.3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 939) w związku z art. 6 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1044) za duplikat świadectwa pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od legalizacji dokumentu, tj. 26,00 zł.

 

Opłatę wnosi się na rachunek bankowy:

 

Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

ul. Konarskiego 1-3

85-066 Bydgoszcz

03 1010 1078 0072 8522 3100 0000

 

W przypadku przelewów zagranicznych:

Kod BIC Narodowy Bank Polski: NBPLPLPW

IBAN tworzymy przez dodanie przed NRB kodu Polski: "PL"


III. Informacje dodatkowe:

 

Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy informuje, że całość dokumentacji pedagogicznej zlikwidowanych szkół i placówek oświatowych przechowywana jest w archiwum w Bydgoszczy tel. 52 34 97 631.

 

W związku z powyższym podania o wydanie duplikatu świadectwa/dyplomu prosimy kierować do:


KURATORIUM OŚWIATY W BYDGOSZCZY
ul. Konarskiego 1-3
85-066 Bydgoszcz

tel. 52 34 97 631
© Copyright 2019 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl