strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Rekrutacja do szkół

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
informacje ogólne  Jesteś w dziale informacje ogólne » Uznawanie wykszt., uwierzytelnienie, duplikaty, apostille

2008-12-30 15:45 / 362   J. Popielewskiważna informacja informacje ogólne
Uwierzytelnienie świadectwa, dyplomu

I. Dokumenty wymagane do załatwienia sprawy:

 

1. Wniosek o uwierzytelnienie świadectwa, dyplomu;
2. Oryginał świadectwa/dyplomu albo jego duplikat;
3. Dokument potwierdzający dokonanie opłaty za uwierzytelnienie świadectwa, dyplomu;
4. Upoważnienie wystawione przez właściciela dokumentu – w przypadku, gdy
    wnioskodawca nie jest osobą, na którą wydano oryginał dokumentu. 
  

II. Opłata

 
Opłata za uwierzytelnienie świadectwa, dyplomu wynosi 26 zł. Należy ją wnieść na następujący rachunek bankowy: 
  

Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy 
ul. Konarskiego 1-3 
85-066 Bydgoszcz 
03 1010 1078 0072 8522 3100 0000 
  

III. Informacje dodatkowe

 

Uwierzytelnioną dokumentację przygotowuje pod podpis Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty:

  • archiwista Sławomir Wiśniewski, tel. 52 34 97 631, Bydgoszcz, ul. Konarskiego 1-3.© Copyright 2019 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl