strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
informacje ogólne  Jesteś w dziale informacje ogólne » Wydarzenia w obiektywie

2016-09-07 09:25 / 6543   K. Zaremba informacje ogólne
Wojewódzka Inauguracja roku szkolnego 2016/2017

1 września 2016 roku w Zespole Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie odbyła się Wojewódzka Inauguracja Roku Szkolnego 2016/2017. Nieprzypadkowo wybrano gronowską szkołę. Kształci ona młodzież w Liceum Ogólnokształcącym oraz w wielu zawodach w Technikum i Zasadniczej Szkole Zawodowej. Szkoła kształci również w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych, Szkole Policealnej dla Dorosłych oraz na Kwalifikacyjnych Kursach Zawodowych.  Zespół Szkół w Gronowie to prężnie działająca placówka, specjalizująca się w kształceniu zawodowym, posiadająca bogatą bazę dydaktyczną, specjalistyczne pracownie do nauki zawodu i nowocześnie wyposażone warsztaty szkolne. 

 

Organizatorami tegorocznej Wojewódzkiej Inauguracji Roku Szkolnego byli: Wojewoda Kujawsko-Pomorski Mikołaj Bogdanowicz, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotr Całbecki, Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty Marek Gralik, Starosta Toruński Mirosław Graczyk oraz Dyrektor Zespołu Szkół, CKU w Gronowie Zbigniew Piotrowski. 

 

Pierwszy zabrał głos, otwierając uroczystość, dyrektor szkoły witając wszystkich przybyłych gości, jak również rodziców i nowoprzyjętych uczniów. Następnie wystąpili przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej: Wicewojewoda Kujawsko-Pomorski Józef Ramlau, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotr Całbecki, Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty Marek Gralik oraz Starosta Toruński Mirosław Graczyk. Ponadto głos zabrali Posłowie na Sejm RP: p. Jan Krzysztof Ardanowski oraz p. Tomasz Lenz.

 

Wśród zgormadzonych gości znaleźli się również posłowie na Sejm RP: - p. Iwona Michałek,  p. Arkadiusz Myrcha, p. Paweł Szramka, Dyrektor Departamentu Edukacji w Urzędzie Marszałkowskim p. Domicela Kopaczewska,  Wicestarosta Powiatu Toruńskiego p. Andrzej Siemianowski, Wójt Gminy Lubicz p. Marek Olszewski, Wójt Gminy Czernikowo p. Zdzisław Gawroński, Zastępca Dyrektora Wydziału Edukacji w Urzędzie Miasta Torunia p. Katarzyna Nowicka-Skuza, przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, reprezentanci związków zawodowych oraz dyrektorzy zaprzyjaźnionych szkół. 

 

Po przemówieniach uczniowie klas pierwszych, powtarzając słowa dyrektora szkoły, uroczyście ślubowali dążyć do zdobywania wiedzy, strzec patriotycznej spuścizny, kierować się ideałami prawdy, dobra, piękna, humanitaryzmu i demokracji, przestrzegać zasad etyki i tolerancji, szanować prawa i tradycje szkoły. 

 

Swoje talenty wokalne zaprezentowali uczniowie Zespołu Szkół, CKU w Gronowie, pod kierunkiem p. Beaty Musiały, która prowadzi szkolny zespół „The Gronowo Power Band”. Dopełnieniem tej części uroczystości był pokaz filmu promującego szkołę, zrealizowanego przez Pawła Pszonkę – tegorocznego absolwenta Technikum w Gronowie.

 

Następnie goście zostali zaproszeni na poczęstunek przygotowany przez uczniów kształcących się w Gronowie na kierunkach: technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik hotelarstwa. Ostatnim punktem Wojewódzkiej Inauguracji Roku Szkolnego 2016/2017 było zwiedzanie bogato wyposażonych pracowni i warsztatów Zespołu Szkół, CKU w Gronowie, wystawy  osiągnięć krajowych i międzynarodowych szkoły, trofeów sportowych, sprzętu rolniczego i samochodów.

© Copyright 2018 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl