strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
informacje ogólne  Jesteś w dziale informacje ogólne » Wydarzenia w obiektywie

2016-10-20 08:00 / 6670   K. Zaremba informacje ogólne
Uroczystość 50-lecia Szkoły Podstawowej w Turze

8 października 2016 r. odbyły się uroczyste obchody 50-lecia Szkoły Podstawowej w Turze połączone z otwarciem boiska wielofunkcyjnego. Spotkanie rozpoczęło się uroczystym apelem.

 

Następnie pani dyrektor Mariola Nosal powitała wszystkich zgromadzonych, a przede wszystkim dostojnych gości: Wicemarszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego – p. Zbigniewa Ostrowskiego, Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty – p. Marka Gralika, Radnego Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego – p. Marka Domżałę, Burmistrza Szubina - p. Artura Michalaka,  Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu - p. Wojciecha Bethke, ks. Proboszcza Piotra Zdanowicza, Przewodniczącego Rady Miejskiej – p. Remigiusza Kasprzaka, Wiceburmistrz Szubina - p. Krystynę Sichel, Radnego Powiatu Nakielskiego - p. Ignacego Pogodzińskiego, Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej – p. Marka Kornalewicza, Naczelnika Wydziału Edukacji i Sportu - p. Marka Nowickiego. Swoją obecnością zaszczycili także dyrektorzy szkół i przedszkoli, nauczyciele i pracownicy emerytowani wraz z byłą dyrektor p. Anną Pigul, radni, przedstawiciele sołectw, instytucji i organizacji lokalnych, absolwenci szkoły, rodzice. Szczególnymi gośćmi byli syn Józefa Rumińskiego (kierownika szkoły zamordowanego przez hitlerowców w pierwszych dniach II wojny światowej) Roman Rumiński wraz z małżonką oraz były przewodniczący Rady Rodziców – p. Henryk Niedźwiedzki

 

W wystąpieniu Pani dyrektor przybliżyła, między innymi, wydarzenia i fakty z kart historii Szkoły, wspominała byłych dyrektorów, nauczycieli i pracowników, „Tysiąclatki”. W imieniu wszystkich absolwentów i społeczności szkolnej skierowała szczególne podziękowania dla wszystkich, którzy wpływali na rozwój Szkoły, a także wspierali ją w realizacji wzniosłych celów i ważnych zadań oświatowych. Wzniosłym momentem w trakcie uroczystości było wręczenie pierwszym absolwentom „Tysiąclatki” (rocznik 1952) pamiątkowych statuetek, a byłym pedagogom i pracownikom, w dowód wdzięczności symbolicznych kwiatów. Niezapomnianych wrażeń dostarczyła profesjonalnie przygotowana przez zespół nauczycieli prezentacja multimedialna „Z historii szkoły”, ukazująca obrazy z ważnych wydarzeń i sukcesów placówki. 

 

Po części oficjalnej nastąpiła część artystyczna pt. „Szkolny wehikuł czasu”. Montaż słowno–muzyczny przygotowany, pod kierunkiem polonistki p. M. Badzińskiej, przez członków szkolnego koła teatralnego „Arlekin”, we współpracy ze szkołą taneczną „Bohema” i szkolną grupą taneczną Hanny Pikul, z udziałem absolwentów szkoły Blanki Wypych i Jakuba Leszczyńskiego. 

 

Po spektaklu wszyscy goście uczestniczyli w ceremonii otwarcia boiska wielofunkcyjnego. Zgromadzeni na nowym obiekcie sportowym stali się świadkami oficjalnego przecięcia wstęgi przez: Przewodniczącego Rady Miejskiej, Wiceburmistrz Szubina i Dyrektora Szkoły. W tak uroczystej chwili proboszcz parafii ks. Piotr Zdanowicz poświęcił boisko, na które z utęsknieniem czekali uczniowie i cała społeczność Turu. Wyrazy podziękowania wraz z symboliczną statuetką dla Burmistrza Szubina i Rady Miejskiej złożyli uczniowie wraz z nauczycielką wychowania fizycznego p. M. Iwaniak.

 

Na koniec głos ponownie zabrała Dyrektor Szkoły, która w imieniu własnym oraz społeczności szkolnej podziękowała wszystkim zgromadzonym za udział w uroczystości i zaprosiła na wspólne spotkanie do szkoły.

 

Goście zwiedzali Jubilatkę, oglądali ekspozycje, wystawy, „Izbę sukcesów”, prace przestrzenne uczniów „Boisko moich marzeń”, przygotowane przez nauczycieli i uczniów szkoły. Szczególnym powodzeniem wśród absolwentów i nauczycieli emerytowanych cieszyły się stare kroniki,  wystawy fotograficzne i specjalnie na tą okazję przygotowane dekoracje ukazujące przeszłość i teraźniejszość szkoły. 

© Copyright 2018 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl