strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
informacje ogólne  Jesteś w dziale informacje ogólne » Wydarzenia w obiektywie

2016-10-20 09:17 / 6680   M. Bazelak informacje ogólne
Dzień Edukacji Narodowej - Toruń

Tegoroczne obchody Dnia Edukacji Narodowej dla nauczycieli i pracowników oświaty rejonu toruńskiego odbyły się  w wyjątkowej scenerii toruńskiego Ratusza. Na uroczystość w Sali Mieszczańskiej zaproszono wielu gości, w tym parlamentarzystów, przedstawicieli urzędów, instytucji państwowych i samorządowych, związków zawodowych, a przede wszystkim 285 wyróżnionych pracowników oświaty, którzy w tym dniu obchodzili swoje święto.  Gospodarz uroczystości - Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty - Pan Marek Gralik powitał  wszystkich zgromadzonych. Po wystąpieniach gości: Kujawsko-Pomorskiego Wicewojewody Pana Józefa Ramlaua, Pani poseł Joanny Borowiak oraz Pana posła Jana Krzysztofa Ardanowskiego, a także przedstawicieli oświatowych związków zawodowych, w imieniu których głos zabrał Pan Jerzy Wiśniewski,  przystąpiono do wręczenia odznaczeń państwowych i resortowych oraz nagród Ministra Edukacji Narodowej i Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty.

 

Wicewojewoda Kujawsko-Pomorski w asyście Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty uhonorował nauczycieli i pracowników oświaty wyróżnionych medalami państwowymi. Medal Złoty za Długoletnią Służbę otrzymało 57 osób, 53 osoby odznaczono Medalem Srebrnym za Długoletnią Służbę, zaś Medalem Brązowym za Długoletnią Służbę uhonorowano 32.

 

Część artystyczna okazała się ucztą dla melomanów. Utwory w wykonaniu Pani Marii Świtlikowskiej-Jęczmionki – nauczyciela historii - przy akompaniamencie znakomitych toruńskich muzyków Bogdana Hołowni (fortepian) i Andrzeja „Brunera” Gulczyńskiego (kontrabas), przeniosły wszystkich w fantastyczny świat  jazzu.

 

Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty uhonorował nauczycieli naszego rejonu odznaczeniami i nagrodami resortowymi. Medalem Komisji Edukacji Narodowej odznaczono 116 osób. Do grona wyróżnionych dołączyło również 15 pedagogów z województwa kujawsko-pomorskiego, którzy otrzymali Nagrody Ministra Edukacji Narodowej oraz 12 nauczycieli, których pracę doceniono poprzez przyznanie Nagrody Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty.

 

Nie sposób pominąć udziału w uroczystości wychowanek Młodzieżowego Domu Kultury, które doskonale wpisały się w klimat Sali Mieszczańskiej. W pięknych strojach mieszczek toruńskich wspomagały Pana Wicewojewodę i Pana Kuratora w trakcie wręczania medali oraz nagród. Pomocą służyli również uczniowie klas mundurowych z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Toruniu. Wicedyrektor tejże szkoły - Pani Joanna Masłowska zabrała głos w imieniu wszystkich odznaczonych i nagrodzonych.

© Copyright 2018 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl