strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
informacje ogólne  Jesteś w dziale informacje ogólne » Wydarzenia w obiektywie

2017-02-10 14:54 / 7008   K. Zaremba informacje ogólne
Konferencja prasowa Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty

10 lutego 2017 r., o godz. 11.00 w siedzibie Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy odbyła się konferencja prasowa z udziałem Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty – p. Marka Gralika,  na temat procedur opiniowania uchwał w sprawie projektu dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego, a także stanu realizacji zadania na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

 

Zmiana struktury szkolnej pociąga za sobą konieczność wprowadzenia zmian w sieciach szkolnych, szczególnie w sieciach szkół podstawowych. Przekształcenia szkół publicznych, podejmowane z inicjatywy właściwych organów jednostek samorządu terytorialnego oraz wynikające z tych przekształceń zmiany w sieci szkolnej, zostaną przeprowadzone na podstawie uchwał dostosowujących, podejmowanych przez organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego.

Uchwały w sprawie dostosowania sieci szkolnej do nowego ustroju szkolnego są podejmowane przez organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego (gminy, powiatu) w dwustopniowej procedurze.

 

Organ  stanowiący jednostki samorządu terytorialnego jest zobowiązany do podjęcia uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego (uchwała podawana jest do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na stronie BIP właściwego organu j.s.t. lub w widocznym miejscu w siedzibie urzędu tej jednostki). Następnie samorząd zobowiązany jest do przedłożenia uchwały kuratorowi oświaty w celu uzyskania pozytywnej opinii w zakresie zgodności z prawem rozwiązań zaproponowanych w uchwale oraz zapewnienia wszystkim dzieciom i młodzieży możliwości realizacji obowiązku szkolnego i obowiązku nauki.

 

Kurator oświaty wydaje opinię w ciągu 21 dni od dnia otrzymania uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego. Opinia kuratora oświaty jest wiążąca dla jednostki samorządu terytorialnego. Po otrzymaniu pozytywnej opinii kuratora oświaty organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, do dnia 31 marca 2017 r., podejmie uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego.

 

Ustawodawca przewidział możliwość wydania przez kuratora oświaty warunkowej pozytywnej opinii o zaprezentowanym w przedłożonej uchwale projekcie sieci szkół dostosowanej do nowego ustroju szkolnego. Opinia warunkowa zawierać będzie wskazanie zmian niezbędnych do wprowadzenia w uchwale w sprawie dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego podejmowanej do 31 marca 2017 r. w stosunku do uchwały zawierającej projekt sieci.

 

Nieuwzględnienie stanowiska kuratora oświaty w uchwale w sprawie dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego (uchwale ostatecznej) będzie równoznaczne z niespełnieniem ustawowego wymogu w zakresie uzyskania pozytywnej opinii kuratora, tj. uzyskaniem opinii negatywnej.

 

Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty wydał już pierwszą opinię w sprawie projektu dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego. Uchwała została przedłożona przez Gminę Pruszcz i uzyskała opinię pozytywną.

 

Pan Kurator za pośrednictwem mediów zachęcił samorządowców do bezpośrednich konsultacji z kierownictwem i pracownikami kuratorium w kwestii konstruowania uchwał, a także podejmowania rozmów z rodzicami i środowiskiem oświatowym. Podejmowane uchwały powinny być zgodne z obowiązującym prawem, a także powinny mieć na uwadze dobro ucznia. 

© Copyright 2018 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl