strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
informacje ogólne  Jesteś w dziale informacje ogólne » Wydarzenia w obiektywie

2017-04-03 10:17 / 7148   K. Zaremba informacje ogólne
Konferencja prasowa na temat postępu wdrażania reformy oświaty

29 marca 2017 r. w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy odbyła się konferencja prasowa z udziałem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego - p. Mikołaja Bogdanowicza, Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty - p. Marka Gralika oraz dyrektor Wydziału Nadzoru i Kontroli  Urzędu Wojewódzkiego - p. Agnieszki Makary. 

 

2 grudnia 2016 r., Zarządzeniem nr 423/2016 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, został powołany zespół do spraw nowego ustroju szkolnego. W jego skład wchodzą pracownicy Urzędu Wojewódzkiego oraz Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, którzy prowadzą stały monitoring w tym zakresie.

 

Spośród uchwał przyjętych przez rady powiatu Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty zaopiniował pozytywnie 10 uchwał, natomiast 3 uchwały zostały zaopiniowane pozytywnie warunkowo. 73 uchwały podjęte przez rady gmin zostały zaopiniowane pozytywnie, natomiast 71 uchwał otrzymało opinię pozytywną "warunkową".  Kurator w opinii pozytywnej "warunkowej" wskazuje zmiany, które samorząd powinien uwzględnić w uchwale ostatecznej. Jeżeli samorząd uwzględni zmiany wskazane przez kuratora w opinii, przyjmuje się, że uchwała uzyskała pozytywną opinię, jeżeli natomiast nie uwzględni – przyjmuje się, że uchwała otrzymała negatywną opinię.

W wyniku podjętych uchwał 21 gimnazjów (tj. 19%) z terenu województwa kujawsko-pomorskiego zostanie wygaszonych, 25 gimnazjów (tj. 23%) zostanie przekształconych w szkoły podstawowe, 63 gimnazjów (tj. 57%) zostanie włączonych do szkół podstawowych, natomiast jedno zostanie włączone to technikum. 

 

Obecnie zaczynają wpływać uchwały tzw. ostateczne, czyli w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów, a także szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, które samorządy muszą podjąć do dnia 31 marca 2017 r. Zmiana struktury szkolnej pociąga za sobą konieczność wprowadzenia zmian w sieciach szkolnych, szczególnie w sieciach szkół podstawowych. Przekształcenia szkół publicznych, podejmowane z inicjatywy właściwych organów jednostek samorządu terytorialnego oraz wynikające z tych przekształceń zmiany w sieci szkolnej, zostaną przeprowadzone na podstawie uchwał dostosowujących, podejmowanych przez organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego.

 

Zgodnie z ustaleniami wojewody Mikołaja Bogdanowicza i kuratora oświaty Marka Gralika, te uchwały również będą przekazywane do kuratorium w celu weryfikacji. 

 

 

 

© Copyright 2018 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl