strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
informacje ogólne  Jesteś w dziale informacje ogólne » Wydarzenia w obiektywie

2017-09-06 09:35 / 7427   K. Zaremba informacje ogólne
Wojewódzka Inauguracja roku szkolnego 2017/2018

W poniedziałek (4 września) w Szkole Podstawowej im. Księdza Prałata Erharda Staniszewskiego w Śliwicach odbyła się Wojewódzka Inauguracja Roku Szkolnego 2017/2018. Uroczystość poprzedziła msza św. w intencji uczniów i nauczycieli w kościele parafialnym św. Katarzyny Aleksandryjskiej. Przed rozpoczęciem nabożeństwa złożono wiązanki kwiatów pod pomnikiem ofiar II wojny światowej.

 

W roku szkolnym 2017/2018 w Szkole Podstawowej w Śliwicach rozpoczęło naukę 450 uczniów, gdyż szkoła powstała z połączenia dotychczasowej podstawówki i gimnazjum. Stworzono dwie klasy siódme, w których naukę po raz pierwszy w zreformowanym systemie podjęło 54 uczniów. Priorytetem Szkoły Podstawowej im. Ks. Erharda Staniszewskiego w Śliwicach na nowy rok szkolny jest  doskonalenie współpracy z rodziną. Szczegółowe cele to: rozwijanie zainteresowań i uzdolnienia uczniów, aktywizowanie rodziców do realizacji zadań szkoły, prowadzenie systematycznej pedagogizacji rodziców. 

 

W uroczystościach udział wzięli m. in.: p. Marzenna Drab - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, p. Andrzej Kobiak - Senator RP, p. Posłowie na Sejm RP: p. Eugeniusz Kłopotek i p. Łukasz Schreiber,  p. Józef Ramlau - Wicewojewoda Kujawsko-Pomorski, p. Marek Gralik - Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty, p. Zbigniew Ostrowski - Wicemarszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego, p. Michał Mróz - Starosta Tucholski, p. Daniel Kożuch - Wójt Gminy Śliwice, a także przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, reprezentanci związków zawodowych, dyrektorzy szkół i placówek oświatowych, nauczyciele, uczniowie i ich rodzice. 

 

Pierwsza zabrała głos, otwierając uroczystość, dyrektor szkoły - p. Mariola Pawelska witając wszystkich przybyłych gości, jak również rodziców i nowoprzyjętych uczniów. Następnie wystąpili przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej: Wicewojewoda Kujawsko-Pomorski - p. Józef Ramlau, Wicemarszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego - p. Zbigniew Ostrowski, Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty - p. Marek Gralik. 

 

Po części artystycznej uroczystości, w wykonaniu uczniów, nastąpiło zwiedzanie szkoły i wpis do księgi pamiątkowej przy Kąciku Patrona. 

© Copyright 2018 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl