strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
informacje ogólne  Jesteś w dziale informacje ogólne » Wydarzenia w obiektywie

2017-09-12 14:58 / 7448   K. Zaremba informacje ogólne
Konferencja prasowa Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty

11 września 2017 r. odbyła się konferencja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty na temat kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Pan Kurator poinformował, że w sierpniu br. weszły w życie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej mające pomóc uczniowi z niepełnosprawnościami w realizowaniu obowiązku szkolnego i nauki. Są to rozporządzenia w sprawie kształcenia specjalnego, pomocy psychologiczno-pedagogicznej i nauczania indywidualnego. 

 

Jednym z kierunków realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2017/2018 jest "Podnoszenie jakości edukacji włączającej w szkołach i placówkach systemu oświaty". Włączanie polega na edukacji uczniów ze specjalnymi potrzebami z ich zdrowymi rówieśnikami w szkole. masowej. W ramach włączania każde dziecko bez względu na swoją niepełnosprawność ma prawo do pobierania nauki w szkole najbliższej swojego miejsca zamieszkania. Idąc tym tokiem myślenia każdy człowiek niepełnosprawny ma prawo do pełnego uczestnictwa i równych szans edukacyjnych. Zasadniczym celem wprowadzanych zmian było włączenie ucznia do grupy rówieśniczej. Uczeń niepełnosprawny, chory, czy mający problem z funkcjonowaniem w szkole, musi mieć zapewnione wszechstronne wsparcie.

 

Chory uczeń, który posiada orzeczenie o potrzebie nauczania indywidualnego realizuje zajęcia edukacyjne w domu. Jednak w każdej chwili, gdy jego stan zdrowia ulegnie poprawie, może wrócić do rówieśników i uczyć się z nimi. Konieczny jest wniosek rodziców, a także stosowne zaświadczenie lekarsie. Uczeń, któremu choroba nie przeszkadza w uczestniczeniu w życiu szkolnym, powinien być w nie włączony i mieć kontakt ze swoimi rówieśnikami.

 

Dziecko niepełnosprawne nie musi uzyskiwać orzeczenia o nauczaniu indywidualnym, żeby mieć zorganizowane zajęcia indywidualne. Może realizować je w oparciu o indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny dostosowany do jego potrzeb i możliwości. Uczniowie niepełnosprawni mają prawo do nauki ze swoimi rówieśnikami. Niepełnosprawność nie stanowi przeszkody w uczęszczaniu na zajęcia szkolne. Dziecko niepełnosprawne, na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego – jeżeli jest taka potrzeba – może mieć zorganizowane zajęcia indywidualne z niektórych przedmiotów. Takie rozwiązanie nie wymaga orzeczenia o nauczaniu indywidualnym.

 

Natomiast dla uczniów, którzy mają problemy z funkcjonowaniem w środowisku szkolnym, np. uczniowie z fobią szkolną, dyrektor szkoły w  ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej organizuje zindywidualizowaną ścieżkę kształcenia. Pozwala ona na odbywanie części zajęć z klasą bądź indywidualnie.

 

Ministerstwo Edukacji Narodowej podjęło również działania związane z upowszechnieniem informacji o nowych rozwiązaniach w zakresie edukacji dzieci z niepełnosprawnościami. Już przed wakacjami, w czerwcu 2017 r. przeprowadziliśmy szkolenia dla wizytatorów kuratoriów oświaty. W najbliższym czasie planowane są kolejne.  We wrześniu br. dyrektorzy otrzymają materiały informacyjne, w jaki sposób organizować kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w kontekście nowych rozwiązań prawnych. W połowie października br. zaplanowana jest konferencja poświęcona edukacji włączającej i wsparciu dzieci z niepełnosprawnościami.

 

W roku szkolnym 2016/2017 w województwie kujawsko-pomorskim około 15 tys. uczniów posiadało orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, co stanowi 6% wszystkich uczniów. Natomiast 2 846 uczniów w roku szkolnym 2016/2017 posiadało orzeczenie o potrzebie kształcenia indywidualnego. 


© Copyright 2018 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl