strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
informacje ogólne  Jesteś w dziale informacje ogólne » Wydarzenia w obiektywie

2017-11-30 08:54 / 7710   M. Laskowska informacje ogólne
Konferencja "Od białej laski do audiodeskrypcji" zorganizowana przez SOSW nr 1 w Bydgoszczy

Najstarsza w Polsce placówka zajmująca się edukacją osób z dysfunkcją wzroku -Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. L. Braille’a w Bydgoszczy -  obchodzi w tym roku 145 urodziny. Dla Audiodeskrypcji Bydgoskiej to również 10 lat od pierwszego pokazu filmu zagranicznego z audiodeskrypcją w Bydgoszczy. Łącząc oba jubileusze SOSW nr 1 w Bydgoszczy wszystkich zainteresowanych zagadnieniami audiodeskrypcji [tzn. „obrazu przekutego w słowo”] na konferencje zatytułowaną „Od białej laski do audiodeskrypcji”, która była okazją nie tylko do podsumowań tego, co dzieje się w placówce, ale także dyskusją nad nowymi możliwościami pracy z osobami niewidomymi i słabo widzącymi na różnych poziomach kształcenia.

 

Patronat honorowy sprawowali Wojewoda Kujawsko-Pomorski Mikołaj Bogdanowicz, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotr Całbecki, Prezydent Miasta Bydgoszczy Rafał Bruski oraz Polski Związek Niewidomych.

 

Udział w przygotowaniu konferencji wzięli polscy specjaliści:

- Profesor dr hab. Bogusław Marek - Dyrektor Centrum Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych, Katolicki Uniwersytet Lubelski;

- Profesor dr hab. Aneta Pawłowska, Uniwersytet Łódzki, Katedra Historii Sztuki;

- Dr Izabela Mrochen, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Filologiczny, Instytut Języków Romańskich i Translatoryki, Zakład Językoznawstwa Stosowanego 
i Translatoryki.

 

Poruszane zagadnienia to m.in.:

„Świat na wyciągnięcie dłoni: Wyzwania i rozwiązania w zaspokajaniu specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów niewidomych”; „Możliwości percepcji dóbr kultury wizualnej przez osoby niewidzące i niedowidzące”; „Usłyszeć i zobaczyć - polisensoryczny odbiór informacji cyfrowej dzięki zastosowaniu zasad WCAG 2.0” oraz w części warsztatowej: „Magia zasad WCAG 2.0 w przygotowaniu materiałów edukacyjnych”; „Audio movie” /Fundacja Siódmy Zmysł/; Program „Adapter w szkole” /Fundacja Katarynka/
© Copyright 2018 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl