strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Rekrutacja do szkół

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
informacje ogólne  Jesteś w dziale informacje ogólne » Wydarzenia w obiektywie

2018-01-31 08:38 / 7883   K. Zaremba informacje ogólne
Uroczystość wręczenia dyplomów dla absolwentów studiów podyplomowych realizowanych we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej

W sobotę 27 stycznia 2018 roku odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów absolwentom "Dwusemestralnych studiów podyplomowych dla nauczycieli i wychowawców w szczególności szkół ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowych, w tym branżowych szkół I stopnia, których celem będzie doskonalenie kompetencji wychowawczych oraz umiejętności rozpoznawania i przeciwdziałania sytuacjom kryzysowym" finansowanym ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej. Studia były realizowane przez Kolegium Jagiellońskie – Toruńską Szkołę Wyższą w ramach rządowego programu "Bezpieczna +". 

 

Uroczystość zaszczycili swoim udziałem między pani Marzenna Drab - Wiceminister Edukacji Narodowej oraz pan Marek Gralik - Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty.

 

Pani Minister Drab podsumowując  przedsięwzięcie serdecznie podziękowała władzom uczelni za efektywną współpracę i wspólną troskę o bezpieczeństwo oraz prawidłowy rozwój dzieci i młodzieży. Przekazała również list skierowany przez Panią Minister Annę Zalewską do Rektora Kolegium Jagiellońskiego – Toruńskiej Szkoły Wyższej - pani dr Joanny Górskiej-Szymczak.

 

Pan Kurator zwrócił uwagę na wielką aktualność zagadnień objętych programem studiów. Podkreślił, że szkoły potrzebują dzisiaj nauczycieli, zdolnych do diagnozowania sytuacji kryzysowych oraz potrafiących rozwiązywać skomplikowane sytuacje.

 

Prowadzący uroczystość prof. Grzegorz Górski podziękował Ministerstwu Edukacji Narodowej za bardzo dobrą współpracę przy realizacji projektu, za bardzo dobrą kooperację z Kuratorami Oświaty w Bydgoszczy i Olsztynie. Wyraził też uznanie dla twórców programu studiów prof. Wojciecha Gulina oraz dr Dagny Czerwonki.

 

Projekt realizowany był na terenie czterech województw: kujawsko–pomorskiego, pomorskiego, warmińsko–mazurskiego oraz wielkopolskiego. Studia ukończyło ok. 400 nauczycieli, którzy uzyskali dzięki nim bardzo wiele niezwykle użytecznych narzędzi do pracy w swoich placówkach wychowawczych i edukacyjnych.

© Copyright 2019 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl