strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Rekrutacja do szkół

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
informacje ogólne  Jesteś w dziale informacje ogólne » Wydarzenia w obiektywie

2018-02-02 12:37 / 7890   K. Zaremba informacje ogólne
Gala wręczenia Nagrody Dyrektora ORE w V edycji konkursu "Szkoła dla pracodawców-pracodawcy dla szkoły"

30 stycznia 2018 r. w Warszawie Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty – p. Marek Gralik wziął udział w uroczystości podsumowującej projekt „Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego. Etap 1: Forum Partnerów Społecznych” zorganizowanej przez Ośrodek Rozwoju Edukacji. W  spotkaniu uczestniczyli m.in.: Wiceminister Edukacji Narodowej – p. Marzena Machałek, Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji – p. Jadwiga Mariola Szczypiń, Wicedyrektor ORE – p. Bożena Mayer-Gawron, kuratorzy oświaty z województw, którzy dzielili sukces szkół zawodowych – laureatów V edycji konkursu zawodowego „Szkoła dla pracodawców, pracodawcy dla szkoły” oraz przedstawiciele zwycięskich szkół.  

 

Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji podziękowała wszystkim uczestnikom za obecność, podkreślając dużą rolę pracodawców w systemie kształcenia zawodowego. Wicedyrektor ORE Bożena Mayer-Gawron podsumowała projekt „Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego. Etap 1: Forum Partnerów Społecznych”. Celem projektu było dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy poprzez zaangażowanie przedstawicieli pracodawców i pracowników na wszystkich etapach jego programowania. W projekcie pozyskano rekomendacje od przedstawicieli partnerów społecznych (pracodawców) na temat zmian w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego. 

 

Wicedyrektor ORE przedstawiła założenia Europejskiego systemu akumulowania i przenoszenia osiągnięć w kształceniu i szkoleniu zawodowym (ECVET), który wpływa na podniesienie jakości szkół zawodowych, kształcenia zawodowego zwłaszcza w ramach projektów realizowanych przez szkoły zawodowe i pracodawców w projekcie Erasmus+.

 

Magdalena Wantoła z Departamentu Strategii, Kwalifikacji i Kształcenia Zawodowego MEN przedstawiła obecne i planowane zmiany w kształceniu zawodowym, podkreślając te, które dotyczą kształcenia praktycznego w rzeczywistych warunkach pracy.

 

Następnie podsumowano V edycję konkursu zawodowego „Szkoła dla pracodawców, pracodawcy dla szkoły”. Konkurs trwał od 2 września do 16 października 2017 r. Łącznie przesłano 30 wniosków, z czego cztery nadeszły po terminie, a dwa nie spełniały kryteriów formalnych. Do dalszej oceny merytorycznej przeszło 26 zgłoszeń.

 

Pani Minister podziękowała i pogratulowała szkołom i pracodawcom uczestniczącym w konkursie za pomysłowość i zaangażowanie na rzecz kształcenia zawodowego we współpracy z pracodawcą. Laureatom i wyróżnionym w konkursie wręczono dyplomy i statuetki dla szkoły i przedstawicieli pracodawców. Wśród wyróżnionych placówek znalazła się szkoła z woj. kujawsko-pomorskiego: Technikum w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Bydgoszczy – laureat (obszar zawodowy 11. Rolno-hodowlany).

 

Po uroczystym wręczeniu statuetek przez Dyrektor ORE Jadwigę Mariolę Szczypiń oraz Minister Marzenę Machałek wyróżnione szkoły przedstawiły przykłady współpracy z pracodawcą przy organizacji praktycznej nauki zawodu.

 

© Copyright 2019 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl