strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Rekrutacja do szkół

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
informacje ogólne  Jesteś w dziale informacje ogólne » Wydarzenia w obiektywie

2018-02-20 14:27 / 7936   K. Zaremba informacje ogólne
Uroczystości z okazji Święta Uniwersytetu i 545. Rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika

19 lutego br. Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty – p. Marek Gralik wziął udział w obchodach święta Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, które miały miejsce w Auli UMK, przy ul. Gagarina 11 w Toruniu. W uroczystości udział wzięli między innymi: Wicepremier, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego – p. Jarosław Gowin, Posłowie na Sejm RP: p. Iwona Michałek, p. Anna Sobecka, p. Krzysztof Ardanowski, p. Tomasz Lenz, p. Antoni Mężydło, p. Paweł Szramka, p. Łukasz Zbonikowski, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego – p. Piotr Całbecki, Wicewojewoda Kujawsko-Pomorski – p. Józef Ramlau, Przewodniczący Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego – p. Ryszard Bober, Prezydent Miasta Torunia – p. Michał Zaleski, Przewodniczący Rady Miasta Torunia – p. Marcin Czyżniewski, Wicestarosta Toruński – p. Andrzej Siemianowski, Biskup Diecezji Toruńskiej – ks.  Wiesław Śmigiel oraz przedstawiciele władz i środowisk akademickich i naukowych z kraju i zagranicy. 

 

Zebranych gości przywitał Rektor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika – p. prof. dr hab. Andrzej Tretyn, składając serdeczne podziękowania za przybycie na uroczystość, a także dziękując za okazywane wsparcie reprezentantom administracji rządowej i samorządowej, jak również partnerom uczelni. Pan Rektor w czasie swojego wystąpienia przestawił główne założenia strategii rozwoju uniwersytetu, a także przedstawił informacje o najbliższych planach i obecnie realizowanych inwestycjach.

 

Następnie głos zabrał gość honorowy - Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego – p. Jarosław Gowin. Pan Wicepremier podkreślił, że nauka jest potęgą, bo zmienia na lepsze życie każdego z nas, jednostek, społeczeństw, narodów. Nauka przynosi nadzieję i otwiera nowe perspektywy. Mikołaj Kopernik - patron uczelni ma realny wpływ na nasze życie i historię ludzkości, jego odkrycia są dowodem na to, że nauka jest potęga i władzą. Władzą w najszlachetniejszym sensie tego słowa, jako rozumny wysiłek dla dobra wspólnego.

 

W trakcie uroczystości nastąpiło wręczenie odznaczeń państwowych, a także Medalu Komisji Edukacji Narodowej. Odznaczenia państwo wręczył Wicewojewoda Kujawsko-Pomorski, natomiast odznaczenia resorowe wręczał Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty w asyście pana Wojewody.  

 

Tytuł doktora honoris causa UMK odebrał pan prof. Andrzej Cichocki, zajmujący się pionierskimi badaniami nad aktywnością bioelektryczną mózgu i analizą sygnałów mózgowymi, szef Cichocki Laboratory for Advanced Brain Signal Processing (laboratorium zaawansowanego przetwarzania sygnałów mózgowych) w multidyscyplinarnym japońskim instytucie badawczym Riken (Brain Science Institute). Laudację wygłosił  pan prof. Dr hab. Włodzisław Duch z Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK, specjalizujący się w informatyce stosowanej i kognitywistyce. Pan Profesor Andrzej Cichocki wygłosił wykład pod tytułem „Przyszłość sztucznej inteligencji a zwłaszcza głębokiego uczenia i sieci tensorowych”.

Święto uniwersytetu to także okazja do wręczenia medali za zasługi dla rozwoju uczelni przyznanych przez senat UMK, jak również nadania honorowego tytułu profesora UMK i honorowego tytułu ambasadora uczelni.

 

W trakcie spotkania głos zabrali również zaproszeni goście, tj. Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Wicewojewoda Kujawsko-Pomorski oraz Prezydent Miasta Torunia.

 

Kolejnym punktem uroczystości było wręczenie dyplomów habilitacyjnych 45 osobom oraz wręczenie 117 osobom dyplomów doktorskich. Uroczystości uświetnił swoim występem Chóru Akademicki UMK.

 

Uniwersytet Mikołaja Kopernika, uczelnia państwowa utworzona w 1945 roku, jest liczącym się w kraju ośrodkiem akademickim (aktualnie klasyfikowana jako 5. najlepszy polski uniwersytet i 9. najlepsza polska uczelnia). Na wszystkich poziomach studiów kształci 24 tysiące studentek i studentów, w tym blisko tysiąc doktorantów i 400 obcokrajowców. Ma 17 wydziałów i 112 kierunków. Utrzymuje Obserwatorium Astronomiczne w Piwnicach i polarną stację badawczą na Spitsbergenie.

© Copyright 2019 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl