strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Rekrutacja do szkół

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
informacje ogólne  Jesteś w dziale informacje ogólne » Wydarzenia w obiektywie

2018-03-06 19:03 / 7982   K. Zaremba informacje ogólne
Konferencja prasowa Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty – „Zimowy wypoczynek dzieci i młodzieży w województwie kujawsko-pomorskim”

5 marca 2018 r. odbyła się konferencja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty – p. Marka Gralika z udziałem rzecznika prasowego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy  podinsp. Moniki Chlebicz na temat „Zimowy wypoczynek dzieci i młodzieży w województwie kujawsko-pomorskim”.

 

Pan Kurator przypomniał, że każdy organizator wypoczynku (m.in. kolonii, obozu, półkolonii) musi zgłosić wyjazd do właściwego (ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania organizatora) kuratorium oświaty. Z uwagi na bezpieczeństwo dzieci w zgłoszeniu ma obowiązek podać m.in. dane dotyczące miejsca wypoczynku i rodzaju zakwaterowania, liczby uczestników, zatrudnionej kadry oraz programu.

 

W Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy zarejestrowano 409 turnusy (o 71 więcej niż 2017 r.) dla 14 556 dzieci i młodzieży (o 1 412 więcej niż w 2017 r.). Na terenie województwa kujawsko-pomorskiego zatwierdzonych zostało 333 turnusy (o 55 więcej niż w 2017 r.). Z wypoczynku skorzystało 12 134 uczestników, o 1 315 więcej niż w roku ubiegłym. 67% dzieci i młodzieży korzystało z zimowego wypoczynku w formie półkolonii. Pracownicy Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy przeprowadzili 94 kontrole zarejestrowanych form wypoczynku. Nie stwierdzono uchybień skutkujących wydaniem decyzji o zakończeniu prowadzenia wypoczynku.

 

W trakcie ferii zimowych policja przeprowadziła 175 kontroli autokarów, stwierdzono 11 usterek, 7 razy uniemożliwiono dalszą jazdę pojazdów, a 8 razy zatrzymano dowody rejestracyjne. Pani rzecznik przypomniała o programie „Kręci mnie bezpieczeństwo na stoku” - działaniach profilaktycznych prowadzonych przez policję. W ramach akcji odbyło się 543 prelekcji i pogadanek jeszcze przed feriami, 15 spotkań zorganizowanych w jednostkach policji, 54 inicjatywy, w które włączyli się policjanci zorganizowanych przez straż pożarną, straż graniczną i WOPR, a także 27 pokazów ratowniczych, w których uczestniczyli policjanci.

© Copyright 2019 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl