strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Rekrutacja do szkół

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
informacje ogólne  Jesteś w dziale informacje ogólne » Wydarzenia w obiektywie

2018-03-06 17:31 / 7991   K. Zaremba informacje ogólne
Konferencja regionalna programu Erasmus+ "Szkoła dla pracodawcy, pracodawca dla szkoły-skuteczne partnerstwo w kształceniu zawodowym"

2 marca br., w Centrum Konferencyjnym Hotelu Ibis w Grudziądzu, Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty - Marek Gralik wziął udział w konferencji regionalnej programu Erasmus+ "Szkoła dla pracodawcy, pracodawca dla szkoły-skuteczne partnerstwo w kształceniu zawodowym".

 

Celem konferencji regionalnych, organizowanych przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji, jest wspomaganie wdrażania programu Erasmus+ tak, ażeby realizowane w ramach programu projekty reprezentowały wysoką jakość, mobilizowały do działania maksymalną liczbę organizacji oraz wspierały rozwój edukacji zawodowej w Polsce.

 

W pierwszej z cyklu konferencji udział wzięła pani Marzenna Drab – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, a także dyrektorzy szkół branżowych, nauczyciele kształcenia zawodowego, doradcy zawodowi, pracownicy centrów kształcenia praktycznego,  ośrodków doskonalenia nauczycieli, przedstawiciele pracodawców i związków zawodowych z województwa kujawsko-pomorskiego.

 

Pani Minister w w trakcie wystąpienia podkreśliła, że takie konferencje wskazują jednoznacznie na potrzebę styku przedsiębiorcy, szkoły i Ministerstwa Edukacji Narodowej, aby odnieść wspólny sukces na rynku pracy. 

Pracownicy Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji zapoznali uczestników konferencji z ofertą edukacyjną programów wdrażanych przez fundację, które mają na celu wsparcie kształcenia zawodowego w Polsce. Omówione zostały również możliwości edukacyjne, jakie stwarza program Erasmus+ oraz Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, a także zaprezentowano przykłady dobrych praktyk szkół zawodowych, które z sukcesem realizują projekty zagranicznych staży i praktyk w przedsiębiorstwach oraz angażują pracodawców w rozwój oferty kształcenia.

 

Na spotkaniu  omówiono również priorytety programu Erasmus+ w kontekście kształcenia i szkolenia zawodowego nauczycieli, roli projektów edukacyjnych w podnoszeniu efektywności nauczania i uczenia się. Dla przyszłych i obecnych beneficjentów dostępny był punkt informacyjny, w którym można było uzyskać informacje na temat pozyskania środków unijnych na rozwój szkół w regionie.

© Copyright 2019 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl